jata kbs Agensi di bawah Kementerian Belia dan Sukan Malaysia
A- A A+
A  A Arial | PT Sans | Century
 Bahasa lain   carian
faq2 hubungi maklumbalas peta

Sebut Harga

INSTITUT PENYELIDIKAN PEMBANGUNAN BELIA MALAYSIA (IYRES)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KENYATAAN TAWARAN SEBUT HARGA

TARIKH  IKLAN : 23 OKTOBER 2020

Syarikat-syarikat yang berdaftar dengan KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA dan IYRES dipelawa untuk memasuki sebut harga berikut:-

Bil.

No. Sebutharga

Nama Sebutharga

Kod Bidang

Tarikh Tutup Sebutharga

1.

IPPBM BIL.25/2020

Sebut Harga Bagi Perkhidmatan Insurans Berkelompok bagi Pelaksanaan Kerja Lapangan Kajian Indeks Belia Malayisa 2020

221801 atau 221802

29 Oktober 2020
(LANJUTAN)
jam 12.00 tengahari


Borang sebut harga boleh diperolehi mulai 23 Oktober 2020 hingga 29 Oktober 2020 dari jam 8.30 pagi hingga 4.30 petang, pada hari Jumaat hingga Khamis di portal Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia (www.iyres.gov.my). Dokumen sebut harga tidak akan dikeluarkan selepas tarikh di atas.

Dokumen sebut harga boleh dimuat turun di portal Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia (IYRES) www.iyres.gov.my. Syarikat-syarikat mestilah memastikan Sijil Pendaftaran Asal Kementerian Kewangan masih berkuatkuasa dan bertaraf Bumiputra semasa tarikh iklan tamat.

Dokumen sebut harga yang telah siap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat  belakri dengan mencatatkan nombor dan nama sebutharga disebelah kiri bahagian atas sampul surat dan dihantar terus ke alamat berikut :-

UNIT KEWANGAN DAN PEROLEHAN
INSTITUT PENYELIDIKAN PEMBANGUNAN MALAYSIA
ARAS 10, MENARA KBS, PRESINT 4
PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN
62570 WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA

Tarikh tutup tawaran sebutharga ialah pada 29 Oktober 2020, sebelum atau pada jam 12.00 tengah hari.

Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia tidak terikat untuk menerima sebut harga dengan harga terendah atau mana-mana sebut harga atau memberi sebab di atas penolakan sesuatu sebut harga. Keputusan Jawatankuasa Sebut Harga Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia adalah muktamad.

SEBARANG PERTANYAAN BOLEH DIBUAT MELALUI TALIAN BERIKUT:-
03 - 8871 3795


Sila klik ikon di bawah untuk memuat turun dokumen

         download pdf  Borang Tawaran Sebut Harga          download pdf  Lampiran Q 

KENYATAAN TAWARAN TENDER

No.Tender Nama Tender  Kod Bidang  Tarikh Buka Tarikh Tutup Status
  IPPBM BIL.1/2020 Perkhidmatan Pelaksanaan Kajian Care For Your Youth 340104   8 Oktober 2020  28 Oktober 2020
(Rabu)
Maklumat Lanjut

KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA

No.Sebut Harga Nama Sebutharga  Kod Bidang  Tarikh Buka Tarikh Tutup Status
  IPPBM BIL.1/2020 Sebutharga Bagi Perkhidmatan Menterjemah, Mereka Bentuk, Mencetak, Membekal dan Menghantar Buku Indeks Budaya Sukan Malaysia 2019 (IBSM’19) 222006, 221615 dan 221601   24 Februari 2020  06 Mac 2020
Jam 12.00 Tengahari  
TUTUP
  IPPBM BIL.2/2020 Sebutharga Bagi Perkhidmatan Menterjemah, Mereka Bentuk, Mencetak, Membekal dan Menghantar Buku Kajian Penilaian Outcome Indeks Belia Malaysia 2019 (IBM’19) 222006, 221615 dan 221601   24 Februari 2020  06 Mac 2020
Jam 12.00 Tengahari  
TUTUP
 IPPBM BIL.3/2020 Sebutharga Bagi Perkhidmatan Membekal dan Menghantar Cenderahati Informan Kualitatif bagi Kajian Kompetensi Pemimpin Muda 030201 03 Mac 2020 16 Mac 2020
Jam 12.00 Tengahari 

TUTUP

 IPPBM BIL.4/2020 Sebut Harga Bagi Perkhidmatan Mencetak, Membekal dan Menghantar Borang Soal Selidik Dan Manual Kerja Lapangan Enumerator Bagi Kajian Ketidakupayaan Belia Bersaing Dalam Sektor Ekonomi 221606 01 Julai 2020 14 Julai 2020
(Lanjutan)

Jam 12.00 Tengahari 

TUTUP

 IPPBM BIL.5/2020 Sebut Harga Bagi Perkhidmatan Membekal Dan Menghantar Cenderahati Responden Bagi Kajian Ketidakupayaan Belia Bersaing Dalam Ekonomi 030201 04 Jun 2020 17 Jun 2020
(Lanjutan)

Jam 12.00 Tengahari 

TUTUP

 IPPBM BIL.6/2020 Sebut Harga Bagi Perkhidmatan Mencetak, Membekal Dan Menghantar Vest Enumerator Bagi Kajian Indeks Belia Malaysia 2020 222401 04 Jun 2020 17 Jun 2020
(Lanjutan)

Jam 12.00 Tengahari 

TUTUP

 IPPBM BIL.7/2020 Sebut Harga Bagi Perkhidmatan Penyelenggaraan Hub Profil Belia IYRES bagi Tahun 2020/2021 210102, 210103, dan 210104 03 Jun 2020 16 Jun 2020
Jam 12.00 Tengahari 

TUTUP

 IPPBM BIL.8/2020 Sebut Harga Bagi Perkhidmatan Penyelenggaraan Sistem Ydata@IYRES bagi Tahun 2020/2021 210102, 210103, dan 210104 17 Julai 2020 23 Julai 2020
(Lanjutan)
Jam 12.00 Tengahari 

TUTUP

 IPPBM BIL.9/2020 Sebut Harga Bagi Perkhidmatan Menaiktaraf Sistem eMYInd IYRES bagi Tahun 2020 210102, 210103, dan 210104 03 Jun 2020 16 Jun 2020
Jam 12.00 Tengahari 

TUTUP

 IPPBM BIL.10/2020 Sebut Harga Bagi Perkhidmatan Membekal Dan Menghantar Face Mask, Hand Sanitizer Dan Termometer Bagi Kajian Indeks Belia Malaysia 2020 020403, 020302 dan 050301 11 Jun 2020 24 Jun 2020
Jam 12.00 Tengahari 

TUTUP

 IPPBM BIL.11/2020 Sebut Harga Bagi Perkhidmatan Mencetak, Membekal Dan Menghantar Borang Soal Selidik Dan Manual Kerja Lapangan Enumerator Bagi Kajian Indeks Belia Malaysia 2020 221606 16 Jun 2020 29 Jun 2020
Jam 12.00 Tengahari 

TUTUP

 IPPBM BIL.12/2020 Sebut Harga Bagi Perkhidmatan Mencetak, Membekal dan Menghantar Keperluan Kerja Lapangan Kajian Indeks Belia Malaysia 2020 020803 dan
020601
19 Jun 2020 2 Julai 2020
Jam 12.00 Tengahari 

TUTUP

 IPPBM BIL.13/2020 Sebut Harga Bagi Perkhidmatan Penyelenggaraan Sistem Kewangan Dan Perakaunan (SAGA) IYRES Bagi Tahun 2020/2021 210101, 210102, 210103 dan 210104 8 Julai 2020 21 Julai 2020
Jam 12.00 Tengahari 

TUTUP

 IPPBM BIL.14/2020 Sebut Harga Bagi Perkhidmatan Penyelenggaraan Sistem Portal Rasmi IYRES Bagi Tahun 2020/2021 210104 8 Julai 2020 21 Julai 2020
Jam 12.00 Tengahari 

TUTUP

 IPPBM BIL.15/2020 Sebut Harga Bagi Perkhidmatan Menterjemah, Mereka Bentuk, Mencetak, Membekal Dan Menghantar Buku Laporan Tahunan Dan Penyata Kewangan IYRES 2019 222006, 221615 dan 221601 16 Julai 2020 29 Julai 2020
Jam 12.00 Tengahari 

TUTUP

 IPPBM BIL.16/2020 Sebut Harga Bagi Perkhidmatan Mencetak, Membekal Dan Menghantar Keperluan Kerja Lapangan Kajian Indeks Budaya Sukan Malaysia 2020 020803 dan 020601 17 Julai 2020 30 Julai 2020
Jam 12.00 Tengahari 

TUTUP

 IPPBM BIL.17/2020 Sebut Harga Bagi Perkhidmatan Pembangunan Sistem Kaji Selidik Indeks Belia Malaysia 2020 210103 dan 210104 24 Julai 2020 06 Ogos 2020
Jam 12.00 Tengahari 

TUTUP

 IPPBM BIL.18/2020 Sebut Harga Bagi Perkhidmatan Membekal, Memasang dan Mengkonfigurasi Aset IYRES bagi Tahun 2020 020301, 210101 dan 020201  23 September 2020

06 Oktober 2020
(Lanjutan)
Jam 12.00 Tengahari 

TUTUP

 IPPBM BIL.19/2020 Sebut Harga Bagi Perkhidmatan Menerbit dan Membekal Video Korporat Baharu Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia (IYRES) 221302 dan 221304  8 September 2020 21 September 2020
(Lanjutan)
Jam 12.00 Tengahari 

TUTUP

 IPPBM BIL.20/2020 Sebut Harga Bagi Perkhidmatan Mencetak, Membekal Dan Menghantar Borang Soal Selidik Dan Manual Kerja Lapangan Enumerator Bagi Kajian Ketidakupayaan Belia Bersaing Dalam Sektor Ekonomi) 221606 5 Oktober 2020 12 Oktober 2020
(Lanjutan)
Jam 12.00 Tengahari 

TUTUP

 IPPBM BIL.21/2020 Sebut Harga Bagi Perkhidmatan Membekal dan Menghantar Face Mask, Hand Sanitizer dan Termometer bagi Kajian Indeks Belia Malaysia 2020 020403, 020302 dan 050301  21 Ogos 2020 3 September 2020
Jam 12.00 Tengahari 

TUTUP

 IPPBM BIL.22/2020 Sebut Harga Bagi Perkhidmatan Mencetak, Membekal dan Menghantar Keperluan Kerja Lapangan Kajian Indeks Belia Malaysia 2020 020803 dan 020601  21 Ogos 2020 3 September 2020
Jam 12.00 Tengahari 

TUTUP

 IPPBM BIL.23/2020 Sebut Harga Bagi Perkhidmatan Membekal, Mengkonfigurasi dan Menghantar Pelitup Muka Fabrik bagi Kajian Indeks Belia Malaysia 2020 (IBM 2020) dan Indeks Budaya Sukan Malaysia 2020 (IBSM 2020) 020804  3 September 2020 17 September 2020
Jam 12.00 Tengahari 

TUTUP

 IPPBM BIL.24/2020 Sebut Harga Bagi Perkhidmatan Latihan bagi Pelaksanaan Scenario Planning Kajian Kompetensi Pemimpin Muda 221110  18 September 2020 24 September 2020
(Lanjutan)
Jam 12.00 Tengahari 

TUTUP

 IPPBM BIL.25/2020 Sebut Harga Bagi Perkhidmatan Insurans Berkelompok bagi Pelaksanaan Kerja Lapangan Kajian Indeks Belia Malayisa 2020 221801 atau 221802  23 Oktober 2020

29 Oktober 2020
(Lanjutan)
Jam 12.00 Tengahari

Maklumat Lanjut

Muat Turun Dokumen

 IPPBM BIL.26/2020 Sebut Harga Bagi Perkhidmatan Penyelenggaraan Sistem Portal Rasmi IYRES bagi Tahun 2020/2021 210104  8 September 2020 21 September 2020
Jam 12.00 Tengahari 

TUTUP

 IPPBM BIL.27/2020 Sebut Harga Bagi Perkhidmatan Mencetak, Membekal dan Menghantar Keperluan Kerja Lapangan Kajian Indeks Belia Malaysia 2020 020803 dan 020601  23 September 2020 29 September 2020
Jam 12.00 Tengahari 

TUTUP

 IPPBM BIL.28/2020 Sebut Harga Bagi Perkhidmatan Membekal, Memasang dan Mengkonfigurasi Aset IYRES bagi Tahun 2020 020301, 210101 dan 020201  13 Oktober 2020 26 Oktober 2020
(Lanjutan)
Jam 12.00 Tengahari 

Maklumat Lanjut

Muat Turun Dokumen

 IPPBM BIL.29/2020 Sebut Harga Bagi Perkhidmatan Mencetak, Membekal dan Menghantar Keperluan Kerja Lapangan Kajian Indeks Belia Malaysia 2020 020803 dan 020601  16 Oktober 2020 22 Oktober 2020
Jam 12.00 Tengahari 

TUTUP

KENYATAAN TAWARAN KAJIAN PASARAN

No.Kajian Pasaran Nama Sebutharga Kajian Pasaran Kod Bidang  Tarikh Buka Tarikh Tutup Status
  IPPBM BIL.1/2020 Sebut harga Kajian Pasaran Bagi Perkhidmatan Mencetak, Membekal dan Menghantar Peralatan/ Aksesori Penyebarluasan Hub Data IYRES -   25 Februari 2020  02 Mac 2020
Jam 12.00 Tengahari  
TUTUP
 IPPBM BIL.2/2020 Sebut harga Kajian Pasaran Bagi Perkhidmatan Membekal Cenderahati Responden bagi Kajian Penilaian Program FitMalaysia 2020 - 28 Februari 2020 05 Mac 2020
Jam 12.00 Tengahari  
TUTUP
 IPPBM BIL.3/2020 Sebut harga Kajian Pasaran Bagi Perkhidmatan Membekal Pen, Non-Woven Bag, Lanyard dan ID Card Holder bagi Kajian Penilaian Program FitMalaysia 2020 - 28 Februari 2020 05 Mac 2020
Jam 12.00 Tengahari  
TUTUP
 IPPBM BIL.4/2020 Sebut harga Kajian Pasaran Bagi Perkhidmatan Mencetak, Membekal Dan Menghantar Borang Soal Selidik Dan Manual Kerja Lapangan Enumerator Bagi Kajian Indeks Budaya Sukan Malaysia 2020 - 17 Julai 2020 23 Julai 2020
Jam 12.00 Tengahari  
TUTUP
 IPPBM BIL.5/2020 Sebut Harga Kajian Pasaran Bagi Perkhidmatan Membekal Dan Menghantar Keperluan Peralatan Pejabat IYRES Bagi Suku Tahun Ketiga Bagi Tahun 2020 - 25 Ogos 2020 1 September 2020
Jam 12.00 Tengahari  
TUTUP
 IPPBM BIL.6/2020 Sebut Harga Kajian Pasaran Bagi Perkhidmatan Penasihat Undang-Undang Pengurusan Data IYRES - 28 September 2020 5 Oktober 2020
(Lanjutan)

Jam 12.00 Tengahari  
TUTUP
 IPPBM BIL.7/2020 Perkhidmatan Perundingan Dan Latihan Persijilan MS ISO 9001:2015 221110 14 Oktober 2020 20 Oktober 2020
(Lanjutan)

Jam 12.00 Tengahari  
TUTUP
 IPPBM BIL.8/2020 Sebut Harga Kajian Pasaran bagi Perkhidmatan Rakaman Video Live Feed Multi Camera Production (MCP) bagi Pelaksanaan Women In Sports Symposium 221304 4 September 2020 7 September 2020
Jam 12.00 Tengahari  
TUTUP
 IPPBM BIL.9/2020 Sebut Harga Kajian Pasaran bagi Perkhidmatan Sewaan Peralatan PA System, Led Wall Screen Display dan TV Plasma bagi Pelaksanaan Women In Sports Symposium 221511 dan 221304 4 September 2020 7 September 2020
Jam 12.00 Tengahari  
TUTUP
 IPPBM BIL.10/2020 Sebut Harga Kajian Pasaran bagi Perkhidmatan Pengangkutan dan Alatan Pembungkusan bagi Penghantaran Kerja Lapangan Kajian Indeks Budaya Sukan Malaysia 2020 110106 dan 110501 5 Oktober 2020 9 Oktoberr 2020
Jam 12.00 Tengahari  
TUTUP
 IPPBM BIL.11/2020 Sebut Harga Kajian Pasaran bagi Perkhidmatan Membekal, Membungkus dan Menghantar Barang Taklimat bagi Kajian Indeks Belia Malaysia 2020 110106 dan 110501 23 Oktober 2020 29 Oktoberr 2020
Jam 12.00 Tengahari  
Maklumat Lanjut

Pilihan Maklumat Rujukan Sebut Harga mengikut tahun, Klik pada tahun pilihan untuk maklumat lanjut;

sebut harga 2011 sebut harga 2014 sebut harga 2015 sebut harga 2016

sebut harga 2017 sebut harga 2018 sebut harga 2019

INSTITUT PENYELIDIKAN PEMBANGUNAN BELIA MALAYSIA (IYRES)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KENYATAAN TAWARAN TENDER

TARIKH  IKLAN : 8 OKTOBER 2020

Pelawaan ini adalah terbuka kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA di bawah kod bidang seperti di bawah dan WAJIB menghadiri Taklimat Tender untuk mengambil bahagian di dalam pelawaan berikut :-

No. Tender Butir-Butir Pelawaan Kod Bidang Tarikh Tutup (12.00 Tengahari) Syarat Utama Pelawaan
IPPBM BIL.1/2020 Perkhidmatan Pelaksanaan Kajian Care For Your Youth 340104  
28 Oktober 2020
(Rabu)

Perunding perlu memastikan syarat-syarat berikut dipenuhi bagi membolehkan pembelian Dokumen Tender.

  1. Berdaftar dengan Kementerian Kewangan dan berdaftar di bawah kod bidang yang ditetapkan;
  2. Tempoh pendaftaran dengan Kementerian Kewangan masih sah; dan
  3. WAJIB menghadiri taklimat tender seperti berikut :- 

Tarikh : 22 Oktober 2020 (Khamis)
Masa : 2.30 Petang (Pertukaran masa)
Tempat : Aplikasi Zoom
(Pertukaran platform taklimat)
**(Link Aplikasi Zoom akan diemelkan kepada petender sebelum tarikh taklimat)

 

Syarat-syarat, Arahan dan Maklumat Lanjut mengenai pelawaan ini adalah dijelaskan di dalam Dokumen Pelawaan dan boleh dibeli pada waktu pejabat dari jam 8.30 pagi hingga 4.30 petang, bermula pada 8 Oktober 2020 hingga 28 Oktober 2020 daripada kaunter/ pejabat seperti berikut :-:-

UNIT KEWANGAN DAN PEROLEHAN
INSTITUT PENYELIDIKAN PEMBANGUNAN BELIA MALAYSIA (IYRES)
ARAS 10, MENARA KBS, PRESINT 4
PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN
62570 WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA

Dokumen Pelawaan dijual dengan kadar RM50.00 bagi setiap satu (1) set. Bayaran hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank, Kiriman Wang atau Bayaran Atas Talian atas nama seperti berikut :-

Nama Akaun        : Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia

Nama Bank          : Malayan Banking Berhad (Cawangan Putrajaya)

Nombor Akaun    : 5660 1055 2155

Tempat serahan dokumen adalah di alamat seperti berikut :-

UNIT KEWANGAN DAN PEROLEHAN
INSTITUT PENYELIDIKAN PEMBANGUNAN BELIA MALAYSIA (IYRES)
ARAS 10, MENARA KBS, PRESINT 4
PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN
62570 WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA

 

Cadangan Teknikal dan Cadangan Kos hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat berasingan yang berlakri dan ditandakan “Cadangan Teknikal” dan “Cadangan Kos” di sebelah kiri setiap sampul surat berkenaan dan dialamatkan kepada Ketua Pegawai Eksekutif, Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia (IYRES).

Cadangan Teknikal dan Cadangan Kos tersebut hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Pelawaan Terbuka di Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia (IYRES) seperti alamat di atas tidak lewat daripada jam 12.00 tengahari pada 28 Oktober 2020. Dokumen Cadangan Teknikal dan Cadangan Kos yang lewat diterima tidak akan dipertimbangkan.

 

SEBARANG PERTANYAAN BOLEH DIBUAT MELALUI TALIAN BERIKUT:-
03 - 8871 3795


KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA

No.Sebut Harga Nama Sebutharga  Kod Bidang  Tarikh Buka Tarikh Tutup Status
 IPPBM BIL.1/2018 Sebutharga Bagi Perkhidmatan Merekabentuk, Mencetak, Membekal Dan Menghantar Buku Belia Ekstremis  221601, 221615 24 Januari 2018  6 Februari 2018 
Jam 12.00 Tengahari 
TUTUP
 IPPBM BIL.2/2018 Sebutharga Bagi Perkhidmatan Merekabentuk, Mencetak, Membekal Dan Menghantar Buku Laporan Tahunan Dan Penyata Kewangan IYRES 2017 221601,221615 17 April 2018 23 April 2018 
Jam 12.00 Tengahari 
TUTUP
 IPPBM BIL.3/2018 Sebutharga Bagi Perkhidmatan Membekalkan Bahan Promosi Kajian Indeks Budaya Sukan Malaysia 2018 020601,020501 30 Mei 2018 05 Jun 2018 
Jam 12.00 Tengahari 
TUTUP
IPPBM BIL.4/2018 Sebutharga Bagi Perkhidmatan Perolehan Peralatan Ict IYRES Bagi Tahun 2018 210101 Dan 210102 20 September 2018 03 Oktober 2018 (LANJUTAN)
Jam 12.00 Tengahari 
TUTUP
IPPBM BIL.5/2018 Sebutharga Bagi Perkhidmatan Perolehan Peralatan Ict IYRES Bagi Tahun 2018 210101 Dan 210102 05 Jun 2018 25 Jun 2018 
Jam 12.00 Tengahari 
TUTUP
IPPBM BIL.6/2018 Sebutharga Bagi Perkhidmatan Penyelenggaraan Sistem Ydata @ IYRES Bagi Tahun 2018/2019 (Versi WEB & MOBILE APPS) 210102, 210103 Dan 210104 23 Oktober 2018 05 November 2018 
Jam 12.00 Tengahari 
TUTUP
IPPBM BIL.7/2018 Sebutharga Bagi Perkhidmatan Penyelenggaraan Sistem Portal Rasmi IYRES Bagi Tahun 2018/2019 210104 23 Oktober 2018 05 November 2018 
Jam 12.00 Tengahari 
TUTUP
IPPBM BIL.8/2018 Sebutharga Bagi Perkhidmatan Membekal Dan Menghantar Saguhati Responden Bagi Kajian Indeks Belia Sarawak 030201 26 Oktober 2018 08 November 2018 
Jam 12.00 Tengahari 
TUTUP
IPPBM BIL.9/2018 Sebutharga Bagi Perkhidmatan Mencetak, Membekal Dan Menghantar Vest Enumerator Bagi Kajian Indeks Belia Sarawak 222401 26 Oktober 2018 08 November 2018 
Jam 12.00 Tengahari 
TUTUP
IPPBM BIL.10/2018 Sebutharga Bagi Perkhidmatan Mencetak, Membekal Dan Menghantar Borang Soal Selidik Bagi Kajian Indeks Belia Sarawak 010201 26 Oktober 2018 08 November 2018 
Jam 12.00 Tengahari 
TUTUP
IPPBM BIL.11/2018 Sebutharga Bagi Perkhidmatan Membekalkan Cenderamata Responden Bagi Kajian Ekspektasi Vs Realiti Pilihan Raya Umum 2018 (Pru-14) Pandangan Rakyat Malaysia. 020603 21 November 2018 27 November 2018 
Jam 12.00 Tengahari 
TUTUP

KENYATAAN TAWARAN KAJIAN PASARAN

No.Kajian Pasaran Nama Sebutharga Kajian Pasaran Kod Bidang Pendaftaran IPPBM Tarikh Buka Tarikh Tutup Status
 IPPBM BIL.1/2018  

Sebutharga Kajian Pasaran Bagi Perkhidmatan Merekabentuk, Mencetak, Membekal dan menghantar Buku Penilaian Outcome Indeks Belia Malaysia 2017

-  19 Februari 2018  27 Februari 2018 
(LANJUTAN)
Jam 12.00 Tengahari 
TUTUP
 IPPBM BIL.2/2018 Sebutharga Kajian Pasaran Bagi Perkhidmatan Mencetak, Membekal dan menghantar Buku Facts And Figures Budaya Bersukan Rakyat Malaysia 2017 -  19 Februari 2018 26 Februari 2018 
Jam 12.00 Tengahari 
 TUTUP
IPPBM BIL.3/2018 Sebutharga Kajian Pasaran Bagi Perkhidmatan Membekalkan Alat Tulis dan Toner Bagi Suku Tahun Pertama bagi Tahun 2018 -  01 Mac 2018 07 Mac 2018 
Jam 12.00 Tengahari 
TUTUP
IPPBM BIL.4/2018

Sebutharga Kajian Pasaran Bagi Perkhidmatan Menterjemah Laporan Kajian Impak Sukan SEA Kuala Lumpur 2017

- 26 Mac 2018 02 April 2018 
Jam 12.00 Tengahari 
TUTUP
IPPBM BIL.5/2018 Sebutharga Kajian Pasaran Bagi Perkhidmatan Merekabentuk, Mencetak, Membekal dan menghantar Laporan Kajian Impak Sukan SEA Kuala Lumpur 2017 - 26 Mac 2018 02 April 2018 
Jam 12.00 Tengahari 
TUTUP
IPPBM BIL.6/2018 Sebutharga Kajian Pasaran Bagi Perkhidmatan Merekabentuk, Mencetak, Membekal dan Menghantar Buku Facts & Figures #MYIndexbelia - 13 April 2018 19 April 2018 
Jam 12.00 Tengahari 
TUTUP
IPPBM BIL.7/2018 Sebutharga Kajian Pasaran Bagi Perkhidmatan Latihan MS ISO 9001 : 2015 bagi Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia (IYRES) - 05 April 2018 11 April 2018 
Jam 12.00 Tengahari 
TUTUP
IPPBM BIL.8/2018 Sebutharga Kajian Pasaran Bagi Perkhidmatan Merekabentuk, Mencetak, Membekal dan Menghantar Buku Malaysian Journal Of Youth Studies Vol 18 June 2018 - 02 May 2018 08 May 2018 
Jam 12.00 Tengahari 
TUTUP
IPPBM BIL.9/2018

Sebutharga Kajian Pasaran Bagi Perkhidmatan Mencetak, Membekal dan menghantar Borang Soal Selidik dan Manual Instrumen bagi Kajian Indeks Budaya Sukan Malaysia 2018

- 22 May 2018 28 May 2018 
Jam 12.00 Tengahari
TUTUP
IPPBM BIL.10/2018 Sebutharga Kajian Pasaran Bagi Perolehan Perisian Microsoft Office Pro Plus 2016 - 31 Mei 2018 06 Jun 2018 
Jam 12.00 Tengahari 
TUTUP
IPPBM BIL.11/2018 Sebutharga Kajian Pasaran Bagi Merekabentuk, Mencetak, Membekal dan Menghantar Buku Pembangunan Belia Positif (8C) di Malaysia - 21 Jun 2018 27 Jun 2018 
Jam 12.00 Tengahari 
TUTUP
IPPBM BIL.12/2018 Sebutharga Kajian Pasaran Bagi Perkhidmatan Penyediaan Video Laporan Kajian Impak Sukan Sea Ke-29 Kuala Lumpur 2017 - 08 Okt 2018 15 Okt 2018
jam 12.00 tengahari
(Lanjutan)
TUTUP
IPPBM BIL.13/2018 Sebutharga Kajian Pasaran Bagi Perkhidmatan Membekalkan Bahan Promosi Pangkalan Data Profil Belia Negara (PBN) Tahun 2018 - 05 Sept 2018 12 Sept 2018
jam 12.00 tengahari
(Lanjutan)
TUTUP
IPPBM BIL.14/2018 Sebutharga Kajian Pasaran Bagi Perkhidmatan Membekalkan Bahan Promosi Video Pelancaran, Video Conference Highlight dan Gimik Pelancaran bagi Seminar Penyelidikan Belia Kebangsaan 2018 (YOURS’18) - 6 Ogos 2018 13 Ogos 2018
jam 12.00 tengahari
TUTUP
IPPBM BIL.15/2018 Sebutharga Kajian Pasaran Bagi Perkhidmatan Sewaan, Menghantar dan Memasang Led Wall Screen Display dan TV Plasma Seminar Penyelidikan Belia Kebangsaan 2018 (YOURS’18) - 6 Ogos 2018 13 Ogos 2018
jam 12.00 tengahari
TUTUP
IPPBM BIL.16/2018 Sebutharga Kajian Pasaran Bagi Perkhidmatan Membekalkan Bahan Promosi bagi Kajian ke atas Institusi Pengajian Tahfiz di Malaysia - 25 September 2018 01 Oktober 2018
jam 12.00 tengahari
TUTUP
IPPBM BIL.17/2018 Sebutharga Kajian Pasaran Bagi Perkhidmatan Merekabentuk, Mencetak, Membekal dan Menghantar Buku Statistik Belia Malaysia : Data Semasa 2017 Volume 5 - 19 Oktober 2018 25 Oktober 2018
jam 12.00 tengahari
TUTUP
IPPBM BIL.18/2018 Sebutharga Kajian Pasaran Bagi Perkhidmatan Menyedia, Membekal dan Menghantar Kit Peserta Seminar Penyelidikan Belia Kebangsaan 2018 (YOURS’18) - 24 Oktober 2018 30 Oktober 2018
jam 12.00 tengahari
TUTUP
IPPBM BIL.19/2018 Sebutharga Kajian Pasaran Bagi Perkhidmatan Mencetak, Membekal dan menghantar Aksesori / Peralatan Sokongan bagi Kajian Indeks Belia Sarawak - 26 Oktober 2018 01 November 2018
jam 12.00 tengahari
TUTUP
IPPBM BIL.20/2018 Sebutharga Kajian Pasaran Bagi Perkhidmatan Perolehan Aksesori Kamera D610 - 14 November 2018 20 November 2018
jam 12.00 tengahari
(LANJUTAN)
TUTUP
IPPBM BIL.21/2018 Sebutharga Kajian Pasaran Bagi Perkhidmatan Mencetak, Membekal dan Menghantar Borang Soal Selidik dan Manual Kerja Lapangan Enumerator Bagi Kajian Ekspektasi Vs Realiti Pilihan Raya Umum 2018 (PRU Ke-14) : Pandangan Rakyat Malaysia - 01 November 2018 07 November 2018
jam 12.00 tengahari
TUTUP

Pilihan Maklumat Rujukan Sebut Harga mengikut tahun, Klik pada tahun pilihan untuk maklumat lanjut;

sebut harga 2011 sebut harga 2014 sebut harga 2015 sebut harga 2016

sebut harga 2017

Sub-kategori