BENGKEL KEDUA PEMURNIAN PROTOKOL FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) KAJIAN BANK BELIA

20200811 Bengkel Focal Group DiscussionFGD

 

PUTRAJAYA, 4 Ogos 2020: Bengkel Pemurnian Protokol Focus Group Discussion (FGD) Kajian Kebolehlaksanaan Cadangan Penubuhan Institusi Kewangan Khusus untuk Golongan Belia: Bank Belia Bilangan 2/2020 telah selesai dilaksanakan pada 4 Julai 2020 di Stellar Putrajaya Hotel.

Bengkel ini dipengerusikan oleh YBrs. Dr. Vellapandian Ponnusamy, Ketua Pegawai Eksekutif IYRES dan melibatkan tiga orang pakar rujuk, tujuh orang ex officio, wakil EPU dan JPM serta penyelidik-penyelidik IYRES. Bengkel kedua ini bertujuan memurnikan protokol FGD berdasarkan perbincangan pada bengkel pertama.

Sesi perbincangan diakhiri dengan pengesahan protokol FGD sebelum kerja lapangan pengumpulan data dilaksanakan. 

 

Disediakan oleh :
Cik Hamizah Sahharon
Eksekutif Komunikasi Korporat

Disemak oleh :
Dr. Jamali Samsuddin
Ketua Eksekutif Penyelidik Kanan