SESI FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD( KAJIAN KEBOLEHLAKSANAAN CADANGAN PENUBUHAN INSTITUSI KEWANGAN KHUSUS UNTUK GOLONGAN BELIA : BANK BELIA NEGERI SARAWAK

20201026 BANK BELIA NEGERI SARAWAK

PUTRAJAYA, 24 – 25 Oktober 2020 – Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia (IYRES) telah mengadakan Sesi Focus Group Discussion (FGD) Kajian Kebolehlaksanaan Cadangan Penubuhan Institusi Kewangan Khusus Untuk Golongan Belia: Bank Belia bagi Negeri Sarawak telah dilaksanakan yang melibatkan 8 orang informan yang terdiri daripada 8 Kumpulan Sasaran Belia.

Sesi ini dilaksanakan bertujuan bagi mendapatkan input dan pandangan berkaitan dengan penubuhan Bank Belia.

Sesi FGD dijalankan sebanyak 2 sesi iaitu pagi dan petang dengan menggunakan Aplikasi Zoom. Sesi ini dikendalikan oleh YBhg. Dato’ Dr. Madeline Berma dibantu oleh En. Khairul Zuhairi Kalim.

 

 

Disediakan oleh :
Encik Mohd Nor Azam Kamarudin
Pembantu Tadbir

Disemak oleh :
Puan Shahhanim Yahya
Eksekutif Penyelidik Kanan II