jata kbs Agency under the Ministry of Youth & Sports
A- A A+
A  A Arial | PT Sans | Century
 Other Language   carian
faq2 hubungi maklumbalas peta

Pencapaian Indeks Belia Malaysia

  • Key Performance Indicator (KPI) Nasional bagi mengukur pencapaian kualiti dan kesejahteraan hidup belia menjelang 2020;
  • Mengukur pencapaian Dasar Belia Malaysia;
  • Sebagai panduan dalam merancang inisiatif pembangunan belia;
  • Memandu pembentukan Pelan Tindakan bagi meningkatkan kualiti kesejahteraan hidup belia Malaysia;
  • Rujukan untuk membangunkan Indeks Belia di peringkat negeri.

           Contoh :

           1. Indeks Belia Sabah 2015

           2. Indeks Belia Johor 2016