Jurnal Book: JURNAL PEMBANGUNAN BELIA MALAYSIA 2008

Title:      JURNAL PEMBANGUNAN BELIA MALAYSIA 2008
Categories:      Jurnal
BookID:      17
Authors:      IYRES , IYRES
ISBN-10(13):      401
Number of pages:      0
Language:      Not specified
Price:      20.00 1000
Rating:      0 
Picture:      cover
Description:     

JURNAL PEMBANGUNAN BELIA MALAYSIABil. 1 2008 menghimpunkan koleksi artikel bersifat akademik yang menyentuh pelbagai isu dalam wacana pembangunan belia. Jurnal ini merupakan penerbitan dwitahunan IPPBM bagi melebarluaskan fungsi dan peranan sebagai sebuah pusat penyelidikan serantau yang terkenal berasaskan penyelidikan berkaitan pembangunan generasi muda.

Sila emel kepada malaysianyouth@ippbm.gov.my untuk mendapatkan maklumat lanjut.

Pembangunan Belia ke Arah 2075 : Isu dan Cabaran
Turiman Suandi, Nobaya Ahmad, Ezhar Tamam & Azimi Hamzah
Perubahan Nilai Budaya Belia Malaysia Menuju Wawasan 2020
Sarjit s. Gill &, W. A. Amir Zal Wan Ismail
Pemikiran Belia: Satu Kajian Perbandingan
Zulkifli Hamid & Rahim Amin
Malaysian Male and Female Youth Identities in Personal Advertisments-Gender and Other Identity Constructions and Representations
Bahiyah Dato’ Abdul Hamid & Kesumawati A.Bakar
Rural Social Transformation For The 21st Century: Impact Of E-community Centers On The Development Of E-Literacy Among Youth In Rural Areas In Malaysia
Hazita Azman, Siti Hamin Stapa, Zaini Amir, Jamil Mustafa, Tg Nor Rizan Tg Maasum, Noraza Ahmad Zabidi, Kalthum Ibrahim & Norwati Mohd Yusof
Persepsi Belia Tani Terhadap Pertanian dan Keperluan Pendidikan Pertanian
Norsida Man
Fungsi dan Sumber Mentor Tidak Formal Usahawan Belia Tani Siswazah
Norhasni Zainal Abidin
Kompetensi Tenaga Kerja : Keseimbangan antara Tuntutan Majikan dan Penguasaan Pelatih
Abd Hair Awang, Rahmah Ismail, Azimi Hamzah, Asma Ahmad & Jegak Uli
Penglibatan Remaja Bandar Berpendapatan Rendah Dalam Masalah Sosial
 Ezhar Tamam, Jusang Bolong, Zamre Yaakob & Mohammad Rezal Hamzah
Penglibatan Pesalah Kanak-Kanak dalam Kesalahan Berkaitan Dadah: Pendekatan Mahkamah Mengeluarkan Perintah dan Hukuman
Mohd Al Adib Samuri & Abdul Halim Sidek

Reviews