Jurnal Book: Malaysian Journal Of Youth Studies, Volume 3 : 2010

Title:      Malaysian Journal Of Youth Studies, Volume 3 : 2010
Categories:      Jurnal
BookID:      20
Authors:      IYRES , IYRES
ISBN-10(13):      404
Number of pages:      0
Language:      Not specified
Price:      20.00
Rating:      0 
Picture:      cover
Description:     

Malaysia Journal of Youth Studies Vol. 3 2010, memaparkan koleksi artikel hasil dapatan kajian dan penulisan ahli akademik daripada pelbagai Institusi Pengajian Tinggi pada 2010 yang telah membuat penyeldikan mengkhususkan kepada pembangunan belia secara menyeluruh. Sebanyak 14 penulisan artikel hasil daripada kajian pembangunan belia yang telah dibuat dimuatkan di dalam jurnal volume ketiga ini.

Sila emel kepada malaysianyouth@ippbm.gov.my untuk mendapatkan maklumat lanjut.

Malaysian Youth Tourism Market: A Lucrative But Overlooked Tourist Segment
BADARUDDIN MOHAMED, SHIDA IRWANA OMAR & LAU PEI MEY
Adolescent Sexual Ideology and Sexuality
TAN SOON AUN & SITI NOR YAACOB
Penyelesaian Permasalahan Belia dari Perspektif Agama
RAZALEIGH MUHAMAT @ KAWANGIT & AHMAD TARMIZI TAL
Sistem Sekolah Dan Cabaran Dalam Pembangunan Belia Negara : Satu Penelitian Terhadap Konsep Kerja Sosial Di Sekolah 
AMNA MD. NOOR
Keberkesanan Kaunseling Mandatori Dari Sudut Pandangan Klien Belia
AZZAH SABRINA MUHD SHARIFF PAUL & MANSOR ABU TALIB
Cabaran dan Sikap Usahawan dalam Skim Belia Tani
ABD HAIR AWANG, SURAIYA ISHAK, MOHD YUSOF HUSSAIN & ASMADI MOHAMAD
Persepsi Belia Terhadap Pengajaran dan Pembelajaran Kursus Tamadun Islam di Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin
NOR HAYATI FATMI TALIB, BANI HIDAYAT MOHD SHAFIE, CHE NOR KHARSIAH YASSIN & AHMAD TARMIZI TALIB
Sosialisasi Remaja Atas Talian : Implikasi Ke Atas Program Berasaskan Internet
RAHIMAH IBRAHIM, NELLIE ISMAIL, TAN JO PEI & LOKE CHUNG MEN
Memperkasa Jati Diri Generasi Net Menerusi Peranan Generasi Net
JANICE LAY HUI NGA,VICTORY TERRY KING & MICHAEL PARNWELL
Kepenggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi Dalam Kalangan Belia Orang Asli di Temerloh, Pahang
MOHAMAD IBRANI SHAHRIMIN, ZAINAL MADON, DAYANG SHOBIHAH ABANG ABAI & KHADIJAH MUDA
Penglibatan Belia dalam Fenomena Mat Rempit: Implikasi Terhadap Praktis Pembangunan Belia Malaysia.
MOHD MURSYID ARSHAD,IISMI ARIF ISMAIL,TURIMAN SUANDI & STEVEN ERIC KRAUSS
Analisis Kecenderungan Penyalahgunaan Bahan dan Peranan Faktor Keagamaan: Kajian Kes Terhadap Belia di Sebuah IPTA
KHAIDZIR HJ.ISMAIL,KHAIRIL ANWAR & HANINA H.HAMSAN
Penyertaan dan Hambatan Belia Bario Dalam Membangunkan Komuniti
W.A.AMIR ZAL,MA'ROF REDZUAN & ABDUL HALIM SIDEK
Penyertaan Belia dalam Program Pembangunan Kominiti di Felda Jerangau,Terengganu
MOHD RAZALI HARUN & SARJIT S.GILL

Reviews