Jurnal Book: Malaysian Journal Of Youth Studies, Jilid 13 : 2015

Title:      Malaysian Journal Of Youth Studies, Jilid 13 : 2015
Categories:      Jurnal
BookID:      85
Authors:      IYRES , IYRES
ISBN-10(13):      412
Number of pages:      0
Language:      Not specified
Price:      20.00
Rating:      0 
Picture:      cover
Description:     

Malaysia Journal of Youth Studies Jilid 13: 2015, memaparkan koleksi artikel hasil dapatan kajian dan penulisan ahli akademik yang telah membuat penyelidikan mengkhususkan kepada pembangunan belia secara menyeluruh. Sebanyak 15 penulisan artikel hasil daripada kajian pembangunan belia yang telah dibuat dimuatkan di dalam jurnal jilid 13 ini.

Sila emel kepada malaysianyouth@iyres.gov.my untuk mendapatkan maklumat lanjut.

Indeks Belia Malaysia 2015 dari Perspektif Belia Positif
Wasitah Mohd Yusof, Shahhanim Yahya, Mastura Mohammad, Mohd Rizal Mohd Sham & Shariffah Mamat
Predictors of Social Responsibility of Malaysia Adolescents.
Rozuma Baharudin, Nor Sheereen Zulkefly, Amira Najiha Yahya & Nir Syuhaida Mohd.Kadri.
The Relationship between Work Social Support and Work-life Balance in Hotel Industry
Fatahyah Yahya & Justina Yap Yen Ying
Penglibatan Mahasiswa Melayu Universiti Awam dalam Politik di Malaysia
Mazli Mamat, Abdul Razak Abdul Rahman & Abdul Rashid Abdullah
Instilling Sport Culture as Catalyst for Positive Youth Development
Wasitah Mohd Yusuf, Lee Kwan Meng & Azura Abidin
Profil Teras Pertubuhan Sukarela Belia di Malaysia
Siti Raba'ah Hamzah, Turiman Suandi & Azimi Hamzah
Influence of Social Networking on Academic
Shakiratul Hanany Abd Rahman & Stephen,J.
Pengetahuan Nilai Patriotisme Pelajar Berdasarkan Pembelajaran Subjek Sejarah
Anuar Ahmad, Peter Ling Huo Hang, & Nur Atiqah Tang Abdullah.

Email Usage among Youth Staff in Malaysian Public and Private Universities.
Anuar Shah Bali Mohomed, Michael G.Mcgrath & Maree Keating

Depressive Symptoms among Adolescent in Malaysia
Siti Raudzah Ghazali & Azizah Azhar

Multiple Intelligences for Young Adults
Saraswathy Thurairaj
Environmental Responsibility towards Green Purchase among Students
Syuhaily Osman & Er Suan Ying
Psikologi Agama dalam Menangani Gejala Sosial Remaja
Syaidatun Nazirah Abu Zahrin, Fazilah Idris, Fariza MD Sham, Rezki Perdani Sawai & Joki Perdani Sawai
Kadazan - Dusun Participation in Positive Youth Development Program in Sabah
Getrude Cosmas, Abd Hakaim Mohad @ Mohammad Ramli, Shazia Iqbal Hashmi & Walton Wider
Pengaruh Novel Terhadap Psikologi Remaja
Fatimah Saidin & Jamilah Ahmad
Pengaruh Filem Tamil terhadap Tingkah Laku Belia India di Perak
Kalaivani A/P Munusamy & Akmar Hayati Ahamad Ghazali

Reviews