kbs Agensi di bawah Kementerian Belia dan Sukan Malaysia 
A A  Arial | PT Sans | Century
 Other Language   carian
faq hubungi hubungi hubungi
kbs Agensi di bawah Kementerian Belia dan Sukan Malaysia 
A A  Arial | PT Sans | Century
 Other Language   carian
faq hubungi hubungi hubungi

Malaysian Journal Of Youth Studies, Volume 8: 2013

DISAGREEMENT: DISCREPANCY OF COPING MECHANISMS BETWEEN SINGLE AND MARRIED MALAYSIAN YOUTHS

KUANG CHING HEI, NGEOW YEOK MENG & WONG NGAN LING

ABSTRAK

Perselisihan dalam mencapai persetujuan adalah sesuatu yang lumrah dalam hidup. Apabila manusia berinteraksi dan menjalin hubungan, semestinya mereka mempunyai persetujuan dan perselisihan sesama sendiri. Biarpun perselisihan sering dipandang negatif, perselisihan yang bermakna boleh menyumbang kepada perbincangan yang membawa manafaat serta kesan-kesan positif.

Berpandu kepada mekanisme yang digunakan setelah perselisihan faham, kajian ini menyelidik 722 orang belia Malaysia yang berumur di antara 19 - 25 tahun yang bujang dan berkahwin. Pelbagai strategi dikemukakan dalam penyelidikan soalselidik yang diedarkan kepada responden dan SPSS versi 18.0 di gunapakai sebagai alat analisis. Dapatan kajian menunjukkan bahawa lebih daripada 90% responden kerap mengalami perselisihan pendapat dengan ibu bapa, adik beradik, teman, majikan, kawan dan juga orang yang tidak dikenali.

Dapatan kajian juga mengesahkan bahawa responden yang berkahwin cenderung melakukan refleksi kendiri, berinteraksi dan berkongsi dengan pihak ketiga; manakala responden yang masih bujang cenderung memaparkan perasaan secara terbuka dan tersurat melalui aktiviti yang dijalankan. Kesedaran mengenai perbezaan strategi menangani perselisihan dalam kalangan belia berkahwin dan bujang diharap dapat  meningkatkan pemahaman terhadap pihak lain daripada diri kita. Pengetahuan sedemikian adalah berharga apabila menangani perselisihan agar dapat mengawal diri serta mengelakkan konflik, pertelingkahan dan kelakuan agresif.

Kata Kunci: Mekanisme Menangani Perselisihan, Malaysia, Status Kahwin, Belia

    

 
[ kembali ]

Jilid 9

Malaysian Journal Of Youth Studies, Jilid 9 : 2013

Malaysia Journal of Youth Studies Jilid 9: 2013, memaparkan koleksi artikel hasil dapatan kajian dan penulisan ahli akademik yang telah membuat penyeldikan mengkhususkan kepada pembangunan belia secara menyeluruh. Sebanyak 7 penulisan artikel hasil daripada kajian pembangunan belia yang telah dibuat dimuatkan di dalam jurnal jilid Kelapan ini.

Sila emel kepada This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. untuk mendapatkan maklumat lanjut.

 

  

Determinats of Financial Capability among Young Employees in Malaysia
Nurul Farhana Zakaria, Mohamad Fazli Sabri,MohdaAmim Othman,Husniyah Abdul Rahim & Afida Mastura Muhammad Arif
The Influence of Financial Knowledge,Financial Practices and Self-Esteem on Money Management Skills of Young Adults
Teo Tze Jen,Mohammad Fazli Sabri,Husniyah Abd Rahim,Mohd Amim Othman & Afida Mastura Muhammad Arif
Tekad Keusahawanan Tani dalam Kalangan Belia Pelajar Pertanian Sekolah Menengah
Mohd Zailani Ibrahim,Ramlah Hamzah & Mohd Ibrahim Nazri
Pemahaman dan Penghayatan Rukun Negara dalam kalangan Belia Bandar di Semenanjung Malaysia
Rohaizahtulamni Radzlan,Sarjit S.Gill & Ahmad Tarmizi Talib
Kepuasan Kerja dalam kalangan Pensyarah Unit Agama Jabatan Pengajian Am Di Politeknik KPTM Zon Utara dan Tengah
Nor Hayati Fatmi Talib, Marzuki Sepiaail,Ahmad Tarmizi Talib, Bani Hidayat Mohd Shafie & Jamil Ahmad
Toleransi Sosio-Agama di Sabah dan Sarawak
A.Tarmizi Talib, Sarjit S.Gill,Zaid Ahmad,Jayum A.Jawan & Nur Ayuni Isa
Hubungan Pendidikan Keagamaan oleh Ibu Bapa dan Pertautan Rakan Sebaya dengan Akhlak Belia di Institusi Pengajian Tinggi awam Terpilih di Malaysia
Rohana Tan,Norhasni Zainal abiddin,Azimi Hamzah & Fathiyah mohd Fakhrudin
Persepsi Belia terhadap Parti Politik dan Tahap Penglibatan Politik di Selangor
Rohana Tan,Norhasni Zainal abiddin,Azimi Hamzah & Fathiyah mohd Fakhrudin
Universals and Particularism English Youth Work
SIMON BRADFORD
Mat Rempit dan Tingkah Laku Agresif: Kajian Kes Di Pulau Pinang,Malaysia
ZALMIZY HUSSIN

Subcategories

CONTACT US

iyres-en.svg

INSTITUTE FOR YOUTH RESEARCH MALAYSIA

Level 10, KBS Tower, No. 27 Persiaran Perdana, Presint 4,
Federal Government Administrative Centre,
62570 Putrajaya.

Phone : +603-8871 3417 
Fax : +603-8871 3342 
Email : info[at]iyres.gov.my

HYPERLINK