IYRES Publication: Belia & Pembangunan Modal Insan

Title:      Belia & Pembangunan Modal Insan
Categories:      Penerbitan IYRES
BookID:      56
Authors:      IYRES , IYRES
ISBN-10(13):      978-967-344-126-6
Number of pages:      229
Language:      Not specified
Price:      0.00
Rating:      0 
Picture:      cover
Description:     

Belia dan pembangunan modal insan merupakan perspektif yang sangat perlu diberikan perhatian oleh semua pihak di dalam memastikan pembangunan dan kesejahteraan negara. Modal insan yang berkualiti dalam kalangan belia akan memberikan nilai tambah yang diperlukan oleh negara terutamanya dalam menghadapi persaingan ekonomi global.
        Kejayaan negara pada masa hadapan sangat bergantung kepada kualiti modal insan yang dimiliki oleh generasi belia hari ini. Justeru, buku ini secara umumunya memaparkan secara ringkas pelbagai senario pembangunon modal insan yong berkait rapat dengan generasi belia dari pelbagai sudut supaya ia dapat dijadikan rujukan oleh semua pihak di dalam mendepani isu dan cabaran semasa.


Reviews