IYRES Publication: Pemetaan Belia Malaysia 2007

Title:      Pemetaan Belia Malaysia 2007
Categories:      Penerbitan IYRES
BookID:      64
Authors:      IYRES , IYRES
ISBN-10(13):      983-43270-4-0
Number of pages:      83
Language:      Not specified
Price:      10.00
Rating:      0 
Picture:      cover
Description:     

Pemetaan Belia Malaysia adalah satu usaha Kementerian Belia dan Sukan untuk menegumpul, menganalisis, dan melaporkan data-data menegenai generasi belia dalam bentuk landskap peta. Adalah diharapkan maklumat tersebut boleh digunakan oleh mereka yang terbabit dengan pembangunan belia untuk menegnalpasti kesuaian lokasi dan program yang boleh mereka laksanakan. Data adalah dipungut daripada kawasan gografi tertentu seperti mukim, daerah, negeri, ataupun daripda seluruh negara.

      Buku Pemetaan Belia Malaysia ini memuatkan 35 contoh peta statistik yang mewakili beberapa jenis data yang boleh diakses melalui laman web dan juga dihuraikan dalam buku peta ini - di bahagian Panduan Pengguna.


Reviews