jata kbs Agency under the Ministry of Youth & Sports
A- A A+
A  A Arial | PT Sans | Century
 Other Language   carian
faq2 hubungi maklumbalas peta

INSTITUT PENYELIDIKAN PEMBANGUNAN BELIA MALAYSIA (IYRES)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KENYATAAN TAWARAN SEBUT HARGA

TARIKH  IKLAN : 4 OGOS 2020

Syarikat-syarikat yang berdaftar dengan KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA dan IYRES dipelawa untuk memasuki sebut harga berikut:-

Bil.

No. Sebutharga

Nama Sebutharga

Kod Bidang

Tarikh Tutup Sebutharga

1.

IPPBM BIL.18/2020

Sebut Harga Bagi Perkhidmatan Membekal, Memasang dan Mengkonfigurasi Aset IYRES bagi Tahun 2020

020301, 210101 dan 020201

17 Ogos 2020
jam 12.00 tengahari


Borang sebut harga boleh diperolehi mulai 4 Ogos 2020 hingga 17 Ogos 2020 dari jam 8.30 pagi hingga 4.30 petang, pada hari Selasa hingga Isnin di portal Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia (www.iyres.gov.my). Dokumen sebut harga tidak akan dikeluarkan selepas tarikh di atas.

Dokumen sebut harga boleh dimuat turun di portal Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia (IYRES) www.iyres.gov.my. Syarikat-syarikat mestilah memastikan Sijil Pendaftaran Asal Kementerian Kewangan masih berkuatkuasa dan bertaraf Bumiputra semasa tarikh iklan tamat.

Dokumen sebut harga yang telah siap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat  belakri dengan mencatatkan nombor dan nama sebutharga disebelah kiri bahagian atas sampul surat dan dihantar terus ke alamat berikut :-

UNIT KEWANGAN DAN PEROLEHAN
INSTITUT PENYELIDIKAN PEMBANGUNAN MALAYSIA
ARAS 10, MENARA KBS, PRESINT 4
PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN
62570 WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA

Tarikh tutup tawaran sebutharga ialah pada 17 Ogos 2020, sebelum atau pada jam 12.00 tengah hari.

Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia tidak terikat untuk menerima sebut harga dengan harga terendah atau mana-mana sebut harga atau memberi sebab di atas penolakan sesuatu sebut harga. Keputusan Jawatankuasa Sebut Harga Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia adalah muktamad.

SEBARANG PERTANYAAN BOLEH DIBUAT MELALUI TALIAN BERIKUT:-
03 - 8871 3795


KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA

No.Sebut Harga Nama Sebutharga  Kod Bidang  Tarikh Buka Tarikh Tutup Status
  IPPBM BIL.1/2020 Sebutharga Bagi Perkhidmatan Menterjemah, Mereka Bentuk, Mencetak, Membekal dan Menghantar Buku Indeks Budaya Sukan Malaysia 2019 (IBSM’19) 222006, 221615 dan 221601   24 Februari 2020  06 Mac 2020
Jam 12.00 Tengahari  
TUTUP
  IPPBM BIL.2/2020 Sebutharga Bagi Perkhidmatan Menterjemah, Mereka Bentuk, Mencetak, Membekal dan Menghantar Buku Kajian Penilaian Outcome Indeks Belia Malaysia 2019 (IBM’19) 222006, 221615 dan 221601   24 Februari 2020  06 Mac 2020
Jam 12.00 Tengahari  
TUTUP
 IPPBM BIL.3/2020 Sebutharga Bagi Perkhidmatan Membekal dan Menghantar Cenderahati Informan Kualitatif bagi Kajian Kompetensi Pemimpin Muda 030201 03 Mac 2020 16 Mac 2020
Jam 12.00 Tengahari 

TUTUP

 IPPBM BIL.4/2020 Sebut Harga Bagi Perkhidmatan Mencetak, Membekal dan Menghantar Borang Soal Selidik Dan Manual Kerja Lapangan Enumerator Bagi Kajian Ketidakupayaan Belia Bersaing Dalam Sektor Ekonomi 221606 01 Julai 2020 14 Julai 2020
(Lanjutan)

Jam 12.00 Tengahari 

TUTUP

 IPPBM BIL.5/2020 Sebut Harga Bagi Perkhidmatan Membekal Dan Menghantar Cenderahati Responden Bagi Kajian Ketidakupayaan Belia Bersaing Dalam Ekonomi 030201 04 Jun 2020 17 Jun 2020
(Lanjutan)

Jam 12.00 Tengahari 

TUTUP

 IPPBM BIL.6/2020 Sebut Harga Bagi Perkhidmatan Mencetak, Membekal Dan Menghantar Vest Enumerator Bagi Kajian Indeks Belia Malaysia 2020 222401 04 Jun 2020 17 Jun 2020
(Lanjutan)

Jam 12.00 Tengahari 

TUTUP

 IPPBM BIL.7/2020 Sebut Harga Bagi Perkhidmatan Penyelenggaraan Hub Profil Belia IYRES bagi Tahun 2020/2021 210102, 210103, dan 210104 03 Jun 2020 16 Jun 2020
Jam 12.00 Tengahari 

TUTUP

 IPPBM BIL.8/2020 Sebut Harga Bagi Perkhidmatan Penyelenggaraan Sistem Ydata@IYRES bagi Tahun 2020/2021 210102, 210103, dan 210104 17 Julai 2020 23 Julai 2020
(Lanjutan)
Jam 12.00 Tengahari 

TUTUP

 IPPBM BIL.9/2020 Sebut Harga Bagi Perkhidmatan Menaiktaraf Sistem eMYInd IYRES bagi Tahun 2020 210102, 210103, dan 210104 03 Jun 2020 16 Jun 2020
Jam 12.00 Tengahari 

TUTUP

 IPPBM BIL.10/2020 Sebut Harga Bagi Perkhidmatan Membekal Dan Menghantar Face Mask, Hand Sanitizer Dan Termometer Bagi Kajian Indeks Belia Malaysia 2020 020403, 020302 dan 050301 11 Jun 2020 24 Jun 2020
Jam 12.00 Tengahari 

TUTUP

 IPPBM BIL.11/2020 Sebut Harga Bagi Perkhidmatan Mencetak, Membekal Dan Menghantar Borang Soal Selidik Dan Manual Kerja Lapangan Enumerator Bagi Kajian Indeks Belia Malaysia 2020 221606 16 Jun 2020 29 Jun 2020
Jam 12.00 Tengahari 

TUTUP

 IPPBM BIL.12/2020 Sebut Harga Bagi Perkhidmatan Mencetak, Membekal dan Menghantar Keperluan Kerja Lapangan Kajian Indeks Belia Malaysia 2020 020803 dan
020601
19 Jun 2020 2 Julai 2020
Jam 12.00 Tengahari 

TUTUP

 IPPBM BIL.13/2020 Sebut Harga Bagi Perkhidmatan Penyelenggaraan Sistem Kewangan Dan Perakaunan (SAGA) IYRES Bagi Tahun 2020/2021 210101, 210102, 210103 dan 210104 8 Julai 2020 21 Julai 2020
Jam 12.00 Tengahari 

TUTUP

 IPPBM BIL.14/2020 Sebut Harga Bagi Perkhidmatan Penyelenggaraan Sistem Portal Rasmi IYRES Bagi Tahun 2020/2021 210104 8 Julai 2020 21 Julai 2020
Jam 12.00 Tengahari 

TUTUP

 IPPBM BIL.15/2020 Sebut Harga Bagi Perkhidmatan Menterjemah, Mereka Bentuk, Mencetak, Membekal Dan Menghantar Buku Laporan Tahunan Dan Penyata Kewangan IYRES 2019 222006, 221615 dan 221601 16 Julai 2020 29 Julai 2020
Jam 12.00 Tengahari 

TUTUP

 IPPBM BIL.16/2020 Sebut Harga Bagi Perkhidmatan Mencetak, Membekal Dan Menghantar Keperluan Kerja Lapangan Kajian Indeks Budaya Sukan Malaysia 2020 020803 dan 020601 17 Julai 2020 30 Julai 2020
Jam 12.00 Tengahari 

TUTUP

 IPPBM BIL.17/2020 Sebut Harga Bagi Perkhidmatan Pembangunan Sistem Kaji Selidik Indeks Belia Malaysia 2020 210103 dan 210104 24 Julai 2020 06 Ogos 2020
Jam 12.00 Tengahari 

TUTUP

 IPPBM BIL.18/2020 Sebut Harga Bagi Perkhidmatan Membekal, Memasang dan Mengkonfigurasi Aset IYRES bagi Tahun 2020 020301, 210101 dan 020201  4 Ogos 2020 17 Ogos 2020
Jam 12.00 Tengahari 

Maklumat Lanjut

Muat Turun Dokumen

KENYATAAN TAWARAN KAJIAN PASARAN

No.Kajian Pasaran Nama Sebutharga Kajian Pasaran Kod Bidang  Tarikh Buka Tarikh Tutup Status
  IPPBM BIL.1/2020 Sebut harga Kajian Pasaran Bagi Perkhidmatan Mencetak, Membekal dan Menghantar Peralatan/ Aksesori Penyebarluasan Hub Data IYRES -   25 Februari 2020  02 Mac 2020
Jam 12.00 Tengahari  
TUTUP
 IPPBM BIL.2/2020 Sebut harga Kajian Pasaran Bagi Perkhidmatan Membekal Cenderahati Responden bagi Kajian Penilaian Program FitMalaysia 2020 - 28 Februari 2020 05 Mac 2020
Jam 12.00 Tengahari  
TUTUP
 IPPBM BIL.3/2020 Sebut harga Kajian Pasaran Bagi Perkhidmatan Membekal Pen, Non-Woven Bag, Lanyard dan ID Card Holder bagi Kajian Penilaian Program FitMalaysia 2020 - 28 Februari 2020 05 Mac 2020
Jam 12.00 Tengahari  
TUTUP
 IPPBM BIL.4/2020 Sebut harga Kajian Pasaran Bagi Perkhidmatan Mencetak, Membekal Dan Menghantar Borang Soal Selidik Dan Manual Kerja Lapangan Enumerator Bagi Kajian Indeks Budaya Sukan Malaysia 2020 - 17 Julai 2020 23 Julai 2020
Jam 12.00 Tengahari  
TUTUP

Pilihan Maklumat Rujukan Sebut Harga mengikut tahun, Klik pada tahun pilihan untuk maklumat lanjut;

sebut harga 2011 sebut harga 2014 sebut harga 2015 sebut harga 2016

sebut harga 2017 sebut harga 2018 sebut harga 2019

KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA

No.Sebut Harga Nama Sebutharga  Kod Bidang  Tarikh Buka Tarikh Tutup Status
  IPPBM BIL.1/2019  Sebutharga Bagi Perkhidmatan Penyewaan Mesin Fotostat Di Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia (IYRES)  221502   31 Januari 2019 13 Februari 2019
Jam 12.00 Tengahari  
TUTUP
IPPBM BIL.2/2019 Sebutharga Bagi Perkhidmatan Penyelenggaraan Sistem Kewangan Dan Perakaunan (SAGA) IYRES Bagi Tahun 2019/2020 210104, 210102 07 Mac 2019 20 Mac 2019
Jam 12.00 Tengahari
TUTUP
IPPBM BIL.3/2019 Sebutharga Bagi Perkhidmatan Membekal Cenderahati Responden Bagi Kajian Indeks Budaya Sukan 2019 030201 14 Mac 2019 27 Mac 2019
Jam 12.00 Tengahari
TUTUP
IPPBM BIL.4/2019 Sebutharga Bagi Perkhidmatan Merekabentuk, Mencetak, Membekal dan Menghantar Buku Facts And Figures Indeks Belia Sarawak 010102 21 Mac 2019 03 April 2019
Jam 12.00 Tengahari
TUTUP
IPPBM BIL.5/2019 Sebutharga Bagi Perkhidmatan Merekabentuk, Mencetak, Membekal dan Menghantar Buku Indeks Belia Sarawak 010102 21 Mac 2019 03 April 2019
Jam 12.00 Tengahari
TUTUP
IPPBM BIL.6/2019

Sebutharga Bagi Perkhidmatan Merekabentuk, Mencetak, Membekal dan Menghantar Buku Indeks Budaya Sukan Malaysia 2018

010102 25 April 2019 08 Mei 2019
Jam 12.00 Tengahari
TUTUP
IPPBM BIL.7/2019 Sebutharga Bagi Perkhidmatan Membekal, Menghantar, Memasang, Mengkonfigurasi, Menguji Dan Mentauliah Perisian Dan Perkakasan Ict Bagi Platform Data Science Dan Data Analaytics Di IYRES 210102, 210103, 210104 29 April 2019 21 Mei 2019
(LANJUTAN)
Jam 12.00 Tengahari
TUTUP
IPPBM BIL.8/2019 Sebutharga Bagi Perkhidmatan Membekal Dan Menghantar Saguhati Responden Bagi Kajian Penilaian Outcome Indeks Belia Malaysia 2019 030201, 020803 28 Mei 2019 10 Jun 2019
Jam 12.00 Tengahari
TUTUP
IPPBM BIL.9/2019 Sebutharga Bagi Perkhidmatan Pembaharuan Lesen Sistem Emel Rasmi IYRES Tahun 2019/2020 210104, 210109 25 Julai 2019 07 Ogos 2019
Jam 12.00 Tengahari
TUTUP

KENYATAAN TAWARAN KAJIAN PASARAN

No.Kajian Pasaran Nama Sebutharga Kajian Pasaran Kod Bidang Pendaftaran IPPBM Tarikh Buka Tarikh Tutup Status
 IPPBM BIL.1/2019  

Sebutharga Kajian Pasaran Bagi Perkhidmatan Mencetak, membekal dan Menghantar Buku Facts And Figures Indeks Budaya Sukan Malaysia 2018

-  23 Januari 2019  29 Januari 2019
Jam 12.00 Tengahari 
TUTUP
 IPPBM BIL.2/2019 Sebutharga Kajian Pasaran Bagi Perkhidmatan Penghasilan Video Informatif Kajian Sukan Sea Ke-29 Kuala Lumpur 2017 -  23 Januari 2019 29 Januari 2019
Jam 12.00 Tengahari
TUTUP
 IPPBM BIL.3/2019  

Sebutharga Kajian Pasaran Bagi Perkhidmatan Menyewa LED Wall Screen Display, TV Plasma dan PA System bagi Majlis Pelancaran Indeks Budaya Sukan Malaysia 2018

-  30 Januari 2019  7 Februari 2019
Jam 12.00 Tengahari 
TUTUP
 IPPBM BIL.4/2019 Sebutharga Kajian Pasaran Bagi Perkhidmatan Membekal Bahan Promosi Video Pelancaran dan Gimik Pelancaran Indeks Budaya Sukan Malaysia 2018 -

30 Januari
2019

7 Februari 2019
Jam 12.00 Tengahari 

TUTUP
 IPPBM BIL.5/2019 Sebutharga Kajian Pasaran Bagi Perkhidmatan Mencetak, Membekal dan Menghantar Borang Soal Selidik dan Manual Kerja Lapangan Enumerator bagi Kajian Indeks Budaya Sukan Malaysia 2019 (IBSM’19) - 06 Mac
2019
12 Mac 2019
Jam 12.00 Tengahari
TUTUP
 IPPBM BIL.6/2019 Sebutharga Kajian Pasaran Bagi Perkhidmatan Menyewa LED Wall Screen Display, TV Plasma dan PA System bagi Majlis Pelancaran Sistem e-MYind - 11 Mac
2019
18 Mac 2019
Jam 12.00 Tengahari
TUTUP
 IPPBM BIL.7/2019 Sebutharga Kajian Pasaran Bagi Perkhidmatan Membekal Bahan Promosi Video dan Gimik Pelancaran Sistem e-MYind - 11 Mac
2019
18 Mac 2019
Jam 12.00 Tengahari
TUTUP
 IPPBM BIL.8/2019 Sebutharga Kajian Pasaran Bagi Perkhidmatan Merekabentuk, Mencetak, Membekal, Membuat Proof Read dan Menghantar Laporan Kajian Pasca Pilihan Raya Umum 2018 (PRU Ke-14) : Pandangan Rakyat Malaysia - 21 Mac
2019
27 Mac 2019
Jam 12.00 Tengahari
TUTUP
 IPPBM BIL.9/2019 Sebutharga Kajian Pasaran Bagi Perkhidmatan Merekabentuk, Mencetak, Membekal dan Menghantar Buku MyCorps Mengangkat Kerja Sukarela Ke Tahap Global - 16 April
2019
22 April 2019
Jam 12.00 Tengahari
(LANJUTAN)
TUTUP
IPPBM BIL.10/2019

Sebutharga Kajian Pasaran Bagi Perkhidmatan Perolehan Stok dan Keperluan Peralatan Pejabat bagi Suku Tahun Kedua Tahun 2019

- 09 April
2019
15 April 2019
Jam 12.00 Tengahari
TUTUP
IPPBM BIL.11/2019

Sebutharga Kajian Pasaran Bagi Perkhidmatan Merekabentuk, Mencetak, Membekal dan Menghantar Laporan Tahunan dan Penyata Kewangan Institut Penyelidkan Pembangunan Belia Malaysia (IYRES) 2018

- 29 April
2019
06 Mei 2019
Jam 12.00 tengahari
TUTUP
IPPBM BIL.12/2019 Sebutharga Kajian Pasaran Bagi Perkhidmatan Mencetak, Membekal dan Menghantar Borang Soal Selidik Serta Manual Kerja Lapangan Enumerator bagi Kajian Penilaian Outcome Indeks Belia Malaysia 2019 (IBM’19) - 27 Mei
2019
03 Jun 2019
Jam 12.00 tengahari
TUTUP
IPPBM BIL.13/2019 Sebutharga Kajian Pasaran Bagi Perkhidmatan Menterjemah Laporan Kajian Indeks Budaya Sukan Malaysia 2018 - 23 Julai
2019
29 Julai 2019
(LANJUTAN)
jam 12.00 tengahari
TUTUP
IPPBM BIL.14/2019 Sebutharga Kajian Pasaran Bagi Perkhidmatan Perolehan Stok dan Keperluan Pejabat bagi Suku Tahun Ketiga Tahun 2019 - 23 Julai
2019
29 Julai 2019
(LANJUTAN)
jam 12.00 tengahari
TUTUP
IPPBM BIL.15/2019 Sebutharga Kajian Pasaran Bagi Perkhidmatan Coaching dan Penambahbaikan bagi Sistem Profil Belia Negara (PBN) dan IYRES Community Enumerator (ICE) - 29 Julai
2019
29 Julai
2019
jam 12.00 tengahari
TUTUP
IPPBM BIL.16/2019 Sebutharga Kajian Pasaran Bagi Perkhidmatan Membekal Bahan Promosi Video Pelancaran, Video Conference Highlight dan Gimik Pelancaran Sempena Seminar Penyelidikan Belia Kebangsaan 2019 (YOURS’19) - 06 Ogos
2019
21 Ogos 2019
(LANJUTAN)
jam 12.00 tengahari
TUTUP
IPPBM BIL.17/2019 Sebutharga Kajian Pasaran Bagi Perkhidmatan Penyewaan PA System, Lighting System, LED Wall Screen Display dan TV Plasma Sempena Seminar Penyelidikan Belia Kebangsaan 2019 (YOURS’19) - 06 Ogos
2019
12 Ogos
2019
jam 12.00 tengahari
TUTUP
IPPBM BIL.18/2019 Sebutharga Kajian Pasaran Bagi Perkhidmatan Menyedia, Membekal, Mencetak dan Menghantar Kit Peserta Serta Sijil Seminar Penyelidikan Belia Kebangsaan 2019 (YOURS’19) - 16 Ogos
2019
22 Ogos
2019
jam 12.00 tengahari
TUTUP
IPPBM BIL.19/2019 Sebutharga Kajian Pasaran Bagi Perkhidmatan Gimik dan Video Montaj Perasmian, Video Pengenalan, Video Conference Highlight dan Slide Pemenang YOURS Awards Sempena Seminar Penyelidikan Belia Kebangsaan 2019 (YOURS’19) - 04 September
2019
10 September
2019
jam 12.00 tengahari
TUTUP
IPPBM BIL.20/2019 Sebutharga Kajian Pasaran Bagi Perkhidmatan Penambahbaikan Sistem e-MYInd 3.0 Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia - 07 November
2019
13 November
2019
(LANJUTAN)
jam 12.00 tengahari
TUTUP
IPPBM BIL.21/2019

Sebutharga Kajian Pasaran Bagi Perkhidmatan Perolehan Stok dan Keperluan Peralatan Pejabat bagi Suku Tahun Keempat Tahun 2019-

- 07 November
2019
13 November
2019
jam 12.00 tengahari
TUTUP
IPPBM BIL.22/2019 Sebutharga Kajian Pasaran Bagi Perkhidmatan Merekabentuk, Mencetak, Membekal dan Menghantar Buku Facts & Figures Kajian Penilaian Outcome Indeks Belia Malaysia 2019 (IBM’19) - 21 November
2019
27 November
2019
jam 12.00 tengahari
TUTUP
IPPBM BIL.23/2019 Sebutharga Kajian Pasaran Bagi Perkhidmatan Merekabentuk, Mencetak, Membekal dan Menghantar Buku Facts & Figures Kajian Penilaian Outcome Indeks Budaya Sukan Malaysia 2019 (IBSM’19) - 21 November
2019
27 November
2019
jam 12.00 tengahari
TUTUP
IPPBM BIL.24/2019 Sebutharga Kajian Pasaran Bagi Perkhidmatan Merekabentuk, Mencetak, Membekal dan Menghantar Buku Laporan Kajian ke atas Institusi Pengajian Tahfiz di Malaysia - 22 November
2019
28 November
2019
jam 12.00 tengahari
TUTUP
IPPBM BIL.25/2019

Sebutharga Kajian Pasaran Bagi Perkhidmatan Mencetak, Membekal dan Menghantar Bahan Pengajaran Bertulis (Written Instructional Materials – WIM) Kerja Belia Tahap 3, 4 dan 5

- 22 November
2019
28 November
2019
jam 12.00 tengahari
TUTUP

Pilihan Maklumat Rujukan Sebut Harga mengikut tahun, Klik pada tahun pilihan untuk maklumat lanjut;

sebut harga 2011 sebut harga 2014 sebut harga 2015 sebut harga 2016

sebut harga 2017 sebut harga 2018

KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA

No.Sebut Harga Nama Sebutharga  Kod Bidang  Tarikh Buka Tarikh Tutup Status
 IPPBM BIL.1/2018 Sebutharga Bagi Perkhidmatan Merekabentuk, Mencetak, Membekal Dan Menghantar Buku Belia Ekstremis  221601, 221615 24 Januari 2018  6 Februari 2018 
Jam 12.00 Tengahari 
TUTUP
 IPPBM BIL.2/2018 Sebutharga Bagi Perkhidmatan Merekabentuk, Mencetak, Membekal Dan Menghantar Buku Laporan Tahunan Dan Penyata Kewangan IYRES 2017 221601,221615 17 April 2018 23 April 2018 
Jam 12.00 Tengahari 
TUTUP
 IPPBM BIL.3/2018 Sebutharga Bagi Perkhidmatan Membekalkan Bahan Promosi Kajian Indeks Budaya Sukan Malaysia 2018 020601,020501 30 Mei 2018 05 Jun 2018 
Jam 12.00 Tengahari 
TUTUP
IPPBM BIL.4/2018 Sebutharga Bagi Perkhidmatan Perolehan Peralatan Ict IYRES Bagi Tahun 2018 210101 Dan 210102 20 September 2018 03 Oktober 2018 (LANJUTAN)
Jam 12.00 Tengahari 
TUTUP
IPPBM BIL.5/2018 Sebutharga Bagi Perkhidmatan Perolehan Peralatan Ict IYRES Bagi Tahun 2018 210101 Dan 210102 05 Jun 2018 25 Jun 2018 
Jam 12.00 Tengahari 
TUTUP
IPPBM BIL.6/2018 Sebutharga Bagi Perkhidmatan Penyelenggaraan Sistem Ydata @ IYRES Bagi Tahun 2018/2019 (Versi WEB & MOBILE APPS) 210102, 210103 Dan 210104 23 Oktober 2018 05 November 2018 
Jam 12.00 Tengahari 
TUTUP
IPPBM BIL.7/2018 Sebutharga Bagi Perkhidmatan Penyelenggaraan Sistem Portal Rasmi IYRES Bagi Tahun 2018/2019 210104 23 Oktober 2018 05 November 2018 
Jam 12.00 Tengahari 
TUTUP
IPPBM BIL.8/2018 Sebutharga Bagi Perkhidmatan Membekal Dan Menghantar Saguhati Responden Bagi Kajian Indeks Belia Sarawak 030201 26 Oktober 2018 08 November 2018 
Jam 12.00 Tengahari 
TUTUP
IPPBM BIL.9/2018 Sebutharga Bagi Perkhidmatan Mencetak, Membekal Dan Menghantar Vest Enumerator Bagi Kajian Indeks Belia Sarawak 222401 26 Oktober 2018 08 November 2018 
Jam 12.00 Tengahari 
TUTUP
IPPBM BIL.10/2018 Sebutharga Bagi Perkhidmatan Mencetak, Membekal Dan Menghantar Borang Soal Selidik Bagi Kajian Indeks Belia Sarawak 010201 26 Oktober 2018 08 November 2018 
Jam 12.00 Tengahari 
TUTUP
IPPBM BIL.11/2018 Sebutharga Bagi Perkhidmatan Membekalkan Cenderamata Responden Bagi Kajian Ekspektasi Vs Realiti Pilihan Raya Umum 2018 (Pru-14) Pandangan Rakyat Malaysia. 020603 21 November 2018 27 November 2018 
Jam 12.00 Tengahari 
TUTUP

KENYATAAN TAWARAN KAJIAN PASARAN

No.Kajian Pasaran Nama Sebutharga Kajian Pasaran Kod Bidang Pendaftaran IPPBM Tarikh Buka Tarikh Tutup Status
 IPPBM BIL.1/2018  

Sebutharga Kajian Pasaran Bagi Perkhidmatan Merekabentuk, Mencetak, Membekal dan menghantar Buku Penilaian Outcome Indeks Belia Malaysia 2017

-  19 Februari 2018  27 Februari 2018 
(LANJUTAN)
Jam 12.00 Tengahari 
TUTUP
 IPPBM BIL.2/2018 Sebutharga Kajian Pasaran Bagi Perkhidmatan Mencetak, Membekal dan menghantar Buku Facts And Figures Budaya Bersukan Rakyat Malaysia 2017 -  19 Februari 2018 26 Februari 2018 
Jam 12.00 Tengahari 
 TUTUP
IPPBM BIL.3/2018 Sebutharga Kajian Pasaran Bagi Perkhidmatan Membekalkan Alat Tulis dan Toner Bagi Suku Tahun Pertama bagi Tahun 2018 -  01 Mac 2018 07 Mac 2018 
Jam 12.00 Tengahari 
TUTUP
IPPBM BIL.4/2018

Sebutharga Kajian Pasaran Bagi Perkhidmatan Menterjemah Laporan Kajian Impak Sukan SEA Kuala Lumpur 2017

- 26 Mac 2018 02 April 2018 
Jam 12.00 Tengahari 
TUTUP
IPPBM BIL.5/2018 Sebutharga Kajian Pasaran Bagi Perkhidmatan Merekabentuk, Mencetak, Membekal dan menghantar Laporan Kajian Impak Sukan SEA Kuala Lumpur 2017 - 26 Mac 2018 02 April 2018 
Jam 12.00 Tengahari 
TUTUP
IPPBM BIL.6/2018 Sebutharga Kajian Pasaran Bagi Perkhidmatan Merekabentuk, Mencetak, Membekal dan Menghantar Buku Facts & Figures #MYIndexbelia - 13 April 2018 19 April 2018 
Jam 12.00 Tengahari 
TUTUP
IPPBM BIL.7/2018 Sebutharga Kajian Pasaran Bagi Perkhidmatan Latihan MS ISO 9001 : 2015 bagi Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia (IYRES) - 05 April 2018 11 April 2018 
Jam 12.00 Tengahari 
TUTUP
IPPBM BIL.8/2018 Sebutharga Kajian Pasaran Bagi Perkhidmatan Merekabentuk, Mencetak, Membekal dan Menghantar Buku Malaysian Journal Of Youth Studies Vol 18 June 2018 - 02 May 2018 08 May 2018 
Jam 12.00 Tengahari 
TUTUP
IPPBM BIL.9/2018

Sebutharga Kajian Pasaran Bagi Perkhidmatan Mencetak, Membekal dan menghantar Borang Soal Selidik dan Manual Instrumen bagi Kajian Indeks Budaya Sukan Malaysia 2018

- 22 May 2018 28 May 2018 
Jam 12.00 Tengahari
TUTUP
IPPBM BIL.10/2018 Sebutharga Kajian Pasaran Bagi Perolehan Perisian Microsoft Office Pro Plus 2016 - 31 Mei 2018 06 Jun 2018 
Jam 12.00 Tengahari 
TUTUP
IPPBM BIL.11/2018 Sebutharga Kajian Pasaran Bagi Merekabentuk, Mencetak, Membekal dan Menghantar Buku Pembangunan Belia Positif (8C) di Malaysia - 21 Jun 2018 27 Jun 2018 
Jam 12.00 Tengahari 
TUTUP
IPPBM BIL.12/2018 Sebutharga Kajian Pasaran Bagi Perkhidmatan Penyediaan Video Laporan Kajian Impak Sukan Sea Ke-29 Kuala Lumpur 2017 - 08 Okt 2018 15 Okt 2018
jam 12.00 tengahari
(Lanjutan)
TUTUP
IPPBM BIL.13/2018 Sebutharga Kajian Pasaran Bagi Perkhidmatan Membekalkan Bahan Promosi Pangkalan Data Profil Belia Negara (PBN) Tahun 2018 - 05 Sept 2018 12 Sept 2018
jam 12.00 tengahari
(Lanjutan)
TUTUP
IPPBM BIL.14/2018 Sebutharga Kajian Pasaran Bagi Perkhidmatan Membekalkan Bahan Promosi Video Pelancaran, Video Conference Highlight dan Gimik Pelancaran bagi Seminar Penyelidikan Belia Kebangsaan 2018 (YOURS’18) - 6 Ogos 2018 13 Ogos 2018
jam 12.00 tengahari
TUTUP
IPPBM BIL.15/2018 Sebutharga Kajian Pasaran Bagi Perkhidmatan Sewaan, Menghantar dan Memasang Led Wall Screen Display dan TV Plasma Seminar Penyelidikan Belia Kebangsaan 2018 (YOURS’18) - 6 Ogos 2018 13 Ogos 2018
jam 12.00 tengahari
TUTUP
IPPBM BIL.16/2018 Sebutharga Kajian Pasaran Bagi Perkhidmatan Membekalkan Bahan Promosi bagi Kajian ke atas Institusi Pengajian Tahfiz di Malaysia - 25 September 2018 01 Oktober 2018
jam 12.00 tengahari
TUTUP
IPPBM BIL.17/2018 Sebutharga Kajian Pasaran Bagi Perkhidmatan Merekabentuk, Mencetak, Membekal dan Menghantar Buku Statistik Belia Malaysia : Data Semasa 2017 Volume 5 - 19 Oktober 2018 25 Oktober 2018
jam 12.00 tengahari
TUTUP
IPPBM BIL.18/2018 Sebutharga Kajian Pasaran Bagi Perkhidmatan Menyedia, Membekal dan Menghantar Kit Peserta Seminar Penyelidikan Belia Kebangsaan 2018 (YOURS’18) - 24 Oktober 2018 30 Oktober 2018
jam 12.00 tengahari
TUTUP
IPPBM BIL.19/2018 Sebutharga Kajian Pasaran Bagi Perkhidmatan Mencetak, Membekal dan menghantar Aksesori / Peralatan Sokongan bagi Kajian Indeks Belia Sarawak - 26 Oktober 2018 01 November 2018
jam 12.00 tengahari
TUTUP
IPPBM BIL.20/2018 Sebutharga Kajian Pasaran Bagi Perkhidmatan Perolehan Aksesori Kamera D610 - 14 November 2018 20 November 2018
jam 12.00 tengahari
(LANJUTAN)
TUTUP
IPPBM BIL.21/2018 Sebutharga Kajian Pasaran Bagi Perkhidmatan Mencetak, Membekal dan Menghantar Borang Soal Selidik dan Manual Kerja Lapangan Enumerator Bagi Kajian Ekspektasi Vs Realiti Pilihan Raya Umum 2018 (PRU Ke-14) : Pandangan Rakyat Malaysia - 01 November 2018 07 November 2018
jam 12.00 tengahari
TUTUP

Pilihan Maklumat Rujukan Sebut Harga mengikut tahun, Klik pada tahun pilihan untuk maklumat lanjut;

sebut harga 2011 sebut harga 2014 sebut harga 2015 sebut harga 2016

sebut harga 2017

KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA

No.Sebut Harga Nama Sebutharga  Kod Bidang  Tarikh Buka Tarikh Tutup Status
IPPBM Bil1/2017

 Sebutharga Bagi Perkhidmatan Pembaharuan Lesen Emel Icewarp IYRES

210104 dan 210109  16 Ogos 2017

22 Ogos 2017 
Jam 12.00 Tengahari 

TUTUP 
IPPBM Bil2/2017

Sebutharga Bagi Perkhidmatan Penyelenggaraan Sistem Portal Rasmi IYRES Bagi Tahun 2017/2018

210104 11 Oktober 2017 24 Oktober 2017 
Jam 12.00 Tengahari
TUTUP
IPPBM Bil3/2017 Sebutharga Bagi Perkhidmatan Penyelenggaraan Sistem Ydata@IYRES Bagi Tahun 2017/2018 210101,210102,210103 dan 210104 11 Oktober 2017 24 Oktober 2017 
Jam 12.00 Tengahari
TUTUP

KENYATAAN TAWARAN KAJIAN PASARAN

No.Kajian Pasaran Nama Sebutharga Kajian Pasaran Kod Bidang Pendaftaran IPPBM Tarikh Buka Tarikh Tutup Status
IPPBM Bil1/2017 Sebutharga Bagi Perkhidmatan Merekabentuk, Mencetak, Membekal, Dan Menghantar Buku Belia Berisiko:  Isu dan Cabaran - 6 Mac 2017
(Lanjutan)

 13 Mac 2017
jam 12.00 tengahari

TUTUP
IPPBM Bil2/2017 Sebutharga Bagi Perkhidmatan Merekabentuk, Mencetak, Membekal Dan Menghantar Buku Ringkasan Eksekutif Profil Belia Dalam Kegiatan Ekstremisme - 15 Mac 2017 21 Mac 2017 TUTUP
IPPBM Bil3/2017 Sebutharga Bagi Perkhidmatan Penyelenggaraan Sistem Pengurusan Pusat Sumber IYRES (ILS VIRTUA) - 23 Mac 2017 29 Mac 2017
Jam 12.00 Tengahari
TUTUP
IPPBM Bil4/2017 Sebutharga Bagi Perkhidmatan Penyediaan Video Korporat Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia (IYRES) - 29 Mac 2017 4 April 2017
Jam 12.00 Tengahari
TUTUP
IPPBM Bil5/2017 Sebutharga Bagi Perolehan Komputer Peribadi Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia (IYRES). - 8 Mei 2017

15 Mei 2017
(Lanjutan)
Jam 12.00 Tengahari

TUTUP
IPPBM Bil6/2017 Sebutharga Bagi Perkhidmatan Merekabentuk, Mencetak, Membekal dan Menghantar Buku Laporan Tahunan dan Penyata Kewangan IYRES 2016 - 30 Mei 2017 5 Jun 2017
Jam 12.00 Tengahari
TUTUP
IPPBM Bil7/2017 Sebutharga Bagi Perkhidmatan Merekabentuk, Mencetak, Membekal dan Menghantar Buku Malaysian Journal Of Youth Studies Vol 16 June 2017 - 30 Mei 2017 5 Jun 2017
Jam 12.00 Tengahari
TUTUP
IPPBM Bil8/2017 Sebutharga Bagi Perkhidmatan Membekalkan Bahan Promosi Pangkalan Data Profil Belia Negara (PBN) Tahun 2017 - 30 Mei 2017 5 Jun 2017
Jam 12.00 Tengahari
TUTUP
IPPBM Bil9/2017 Sebutharga Bagi Perkhidmatan Merekabentuk, Mencetak, Membekal dan menghantar Buku Statistik Belia Malaysia : Data Semasa 2015/2016 Volume 4 - 20 Jun 2017 26 Jun 2017
Jam 12.00 Tengahari
TUTUP
IPPBM Bil10/2017 Sebutharga Bagi Perkhidmatan Merekabentuk, Mencetak, Membekal dan menghantar Buku Penialaian Outcome Indeks Belia Malaysia 2016 - 11 Jul 2017 17 Jul 2017
Jam 12.00 Tengahari
TUTUP
IPPBM Bil11/2017 Sebutharga Bagi Perkhidmatan Membekalkan Bahan Promosi Pangkalan Data Profil Belia Negara (PBN) Tahun 2017 - 11 Jul 2017 17 Jul 2017
Jam 12.00 Tengahari
TUTUP
IPPBM Bil12/2017 Perkhidmatan Pembaharuan Lesen Emel IceWarp Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia (IYRES) - 24 Jul 2017 31 Jul 2017
Jam 12.00 Tengahari
TUTUP
IPPBM Bil13/2017 Sebutharga Bagi Perkhidmatan Penghasilan Video Sistem YData@IYRES Tahun 2017 - 25 Jul 2017 31 Jul 2017
Jam 12.00 Tengahari
TUTUP
IPPBM Bil14/2017 Perkhidmatan Mencetak, Membekal Dan Menghantar Borang Soal Selidik Dan Manual Kerja Lapangan Enumerator Bagi Kajian Penilaian “Outcome” Indeks Belia Malaysia 2017 (IBM'17) - 27 Julai 2017 2 Ogos 2017
Jam 12.00 Tengahari
TUTUP
IPPBM Bil15/2017 Perkhidmatan Perolehan Dan Pembelian Alat Tulis Dan Toner Bagi Suku Tahun Ketiga Tahun 2017 - 18 Ogos 2017 24 Ogos 2017
Jam 12.00 Tengahari
TUTUP
IPPBM Bil16/2017 Sebutharga Kajian Pasaran Bagi Perkhidmatan Merekabentuk, Mencetak, Membekal dan Menghantar Buku Ringkasan Eksekutif Indeks Belia Johor 2016 - 20 Oktober 2017 26 Oktober 2017 (LANJUTAN)
Jam 12.00 Tengahari
TUTUP
IPPBM Bil17/2017 Sebutharga Bagi Perkhidmatan Merekabentuk, Mencetak, Membekal dan Menghantar Buku Indeks Belia Johor 2016 - 20 Oktober 2017 26 Oktober 2017 (LANJUTAN)
Jam 12.00 Tengahari
TUTUP
IPPBM Bil18/2017 Sebutharga Bagi Perkhidmatan Membekalkan Aksesori ICT (External Hard Disk) - 16 Oktober 2017 23 Oktober 2017 
Jam 12.00 Tengahari
TUTUP
IPPBM Bil19/2017 Sebutharga Bagi Perkhidmatan Membekalkan Bahan Promosi Seminar Penyelidikan Belia Kebangsaan 2017 (YOURS’17) - 16 Oktober 2017 23 Oktober 2017 
Jam 12.00 Tengahari
TUTUP
IPPBM Bil20/2017

Sebutharga Bagi Perkhidmatan Membekalkan Buku Program bagi Seminar Penyelidikan Belia Kebangsaan 2017 (YOURS’17)

- 16 Oktober 2017 23 Oktober 2017 
Jam 12.00 Tengahari
TUTUP
IPPBM Bil21/2017

Sebutharga Bagi Perkhidmatan Sewaan, Menghantar dan Memasang Skrin LED bagi Seminar Penyelidikan Belia Kebangsaan 2017 (YOURS’17)

- 18 Oktober 2017 24 Oktober 2017 
Jam 12.00 Tengahari
TUTUP
IPPBM Bil22/2017 Sebutharga Bagi Perkhidmatan Membekalkan Bahan Promosi Video Dan Gimik Pelancaran Bagi Seminar Penyelidikan Belia Kebangsaan 2017 (YOURS’17) - 18 Oktober 2017 24 Oktober 2017 
Jam 12.00 Tengahari
TUTUP
IPPBM Bil23/2017 Sebutharga Kajian Pasaran Bagi Perkhidmatan Membekalkan Komputer Riba - 23 November 2017 29 November 2017 
Jam 12.00 Tengahari
TUTUP
IPPBM Bil24/2017

Sebutharga Kajian Pasaran Bagi Perkhidmatan Menyediakan Video Laporan Kajian Impak Sukan Sea Ke-29 Kuala Lumpur 2017

- 23 November 2017 29 November 2017 
Jam 12.00 Tengahari
TUTUP
IPPBM Bil25/2017 Perkhidmatan Merekabentuk, Mencetak, Membekal Dan Menghantar Malaysian Journal Of Youth Studies Vol. 17 December 2017 - 30 November 2017 06 Disember 2017 
Jam 12.00 Tengahari
TUTUP

Pilihan Maklumat Rujukan Sebut Harga mengikut tahun, Klik pada tahun pilihan untuk maklumat lanjut;

sebut harga 2011 sebut harga 2014 sebut harga 2015 sebut harga 2016

Subcategories