Jurnal Book

Kulit Buku Tajuk Pengarang Penilaian Dilihat Status
cover Tajuk: Malaysian Journal Of Youth Studies Edisi Khas YOURS19 Vol 1 Pengarang: IYRES Penilaian: 0 Dilihat: 67951 Status: Available
cover Tajuk: Malaysian Journal Of Youth Studies, Jilid 13 : 2015 Pengarang: IYRES Penilaian: 0 Dilihat: 101596 Status: Available
cover Tajuk: JURNAL PEMBANGUNAN BELIA MALAYSIA 2008 Pengarang: IYRES Penilaian: 0 Dilihat: 103267 Status: Available
cover Tajuk: Malaysian Journal Of Youth Studies, Jilid 10 : 2014 Pengarang: IYRES Penilaian: 0 Dilihat: 103328 Status: Available
cover Tajuk: Malaysian Journal Of Youth Studies, Jilid 9 : 2013 Pengarang: IYRES Penilaian: 0 Dilihat: 103346 Status: Available
cover Tajuk: Malaysian Journal Of Youth Studies, Volume 3 : 2010 Pengarang: IYRES Penilaian: 0 Dilihat: 103540 Status: Available
cover Tajuk: Malaysian Journal Of Youth Studies 2009 Pengarang: IYRES Penilaian: 0 Dilihat: 103601 Status: Available
cover Tajuk: Malaysian Journal Of Youth Studies, Volume 2 : 2010 Pengarang: IYRES Penilaian: 0 Dilihat: 103968 Status: Available
cover Tajuk: Malaysian Journal Of Youth Studies, Jilid 11 : 2014 Pengarang: IYRES Penilaian: 0 Dilihat: 107813 Status: Available
cover Tajuk: Malaysian Journal Of Youth Studies, Jilid 14 : 2016 Pengarang: IYRES Penilaian: 0 Dilihat: 108126 Status: Available