PEMIKIRAN BELIA KE ARAH PEMUPUKAN DAYA KREATIF DAN INOVATIF BAGI MEMBANGUNKAN NEGARA

Belia adalah penting kerana golongan ini bukan sahaja generasi pewaris tetapi nadi dan indikator keadaan sesebuah negara. Maju atau mundur ekonomi negara, perubahan nilai dan budaya, struktur pekerjaan dan konsep kenegaraan dicerminkan oleh generasi belia. Pemikiran belia hendaklah dicerna. Pemikiran ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah dan mengambil keputusan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan hidup manusia. Belia yang kreatif ialah belia yang memiliki sikap positif terhadap sebarang kemungkinan baru dalam kehidupan dan persekitaran. Sikap yang positif ini akan mendorong belia untuk berwatak inovatif atau sikap yang suka membuat penambahbaikan menerusi kelainan dengan memanfaatkan segala ruang dan peluang di sekeliling. Menyedari hakikat ini, minda belia hari ini hendaklah dipupuk dengan daya kreatif dan inovatif supaya pembangunan negara dapat dilaksanakan dengan baik.

Kata Kunci : Pemikiran, Belia, Kreatif, Inovatif

muat turun

KLIK DI SINI UNTUK MUAT TURUN ARTIKEL PENUH