1.2.1 Perkhidmatan/ projek perundingan dengan menggunakan kepakaran

IYRES atau bersama pakar rujuk IYRES.

1.2.2 Memperkenalkan IYRES kepada umum.

1.2.3 Menggalakkan pemegang taruh memantapkan dan menambahbaik

program melalui hasil penyelidikan/penilaian.