AKTIVITI APRIL 2014

PENYELIDIKAN

TARIKH

AKTIVITI

TEMPAT

 

APRIL

Penilaian Sumber Secara Optima Di IKBN Dusun Tua

IKBN Dusun Tua

APRIL

Penilaian Sumber Secara Optima Di IKBN Chembong

IKBN Chembong

APRIL

Persepsi Industri Terhadap Lepasan IKBN

Seluruh Malaysia

APRIL

Bengkel Pembentukan Instrumen dan Kerangka Kajian Geran Jangka Masa Panjang Bagi Kajian Mainstreaming Youth in The Marginalized Communities : From Transitional To Generational Pathway (Geran Kementerian Pendidikan Malaysia)

Lembah Klang

APRIL

Kajian Pembangunan Sukan OKU RMK-10

IYRES

APRIL

Kajian Masyarakat Malaysia Bersukan Menjelang 2015

IYRES

PROGRAM & LAIN-LAIN

Tarikh Aktiviti Tempat

5 APRIL

Persidangan Meja Bulat Belia : Gagasan Komuniti ASEAN

Podium B, KBS

26 APRIL

Persidangan Meja Bulat Belia : Kos Sara Hidup Belia

IYC

APRIL

Promosi Perkhidmatan my1login Bagi Single Sign On Sistem E-belia kepada kakitangan KBS

IYRES

APRIL

Penerbitan MJYS Edisi 9/2013 (Pengumpulan Artikel)

IYRES