Prosiding SPY 2016

BAB 1 : MENERAJUI PENYELIDIKAN PEMBANGUNAN BELIA NEGARA ABAD KE-21

No. Tajuk  
1 PRAKATA Muat Turun
2 INFOGRAFIK Muat Turun
3 MENERAJUI PENYELIDIKAN PEMBANGUNAN BELIA NEGARA ABAD KE-21 Muat Turun

BAB 2 : MERUNGKAI DAN MENDEPANI PERMASALAHAN SOSIAL BELIA

No. Tajuk  
1 PERMASALAHAN SOSIAL BELIA MALAYSIA Muat Turun
2 MENGARUSPERDANAKAN GENERASI MUDA DARI KOMUNITI TERPINGGIR MELALUI INOVASI SOSIAL SEBAGAI MODEL BAHARU DALAM KEUSAHAWANAN DAN TEROKA BISNES BAHARU Muat Turun
3  DESIGNING A HOLISTIC AND SUSTAINABLE NEIGHBOURHOOD BASED COORDINATED INTERVENTION STRATEGY TO ADDRESS ISSUES AND ASPIRATIONS OF HIGH RISK YOUTHS Muat Turun
4 DO MODERN TECHNOLOGIES ENCOURAGE CYBERCRIMES? A STUDY AMONG MALAYSIAN YOUTH Muat Turun
5 CYBERBULLYING: UNDERSTANDING THE CURRENT SITUATIONS Muat Turun
6 PENGARUH KEFUNGSIAN KELUARGA TERHADAP TINGKAH LAKU DEVIAN DALAM KALANGAN BELIA DI MALAYSIA Muat Turun
7 PENGARUH TELEVISYEN DAN MEDIA SOSIAL TERHADAP GOLONGAN BELIA DI MALAYSIA Muat Turun
8 STRES DALAM KALANGAN BELIA BEKERJA DI MALAYSIA Muat Turun

BAB 3 : MEMBANGUNKAN ASET DAN POTENSI BELIA

No. Tajuk  
1 FAKTOR MENYEBABKAN GOLONGAN NEET TERCICIR DARI ASPEK PENDIDIKAN Muat Turun
2 PENILAIAN OUTCOME HARI SUKAN NEGARA 2015 Muat Turun
3 PERFECTIONISM, BODY SATISFACTION, AND SOCIAL ANXIETY AMONG MALAYSIAN YOUTH IN THE UNIVERSITIES Muat Turun
4 TRANSFORMASI USAHAWAN BELIA BUMIPUTERA DARIPADA TAHAP MIKRO KE PERUSAHAAN KECIL & SEDERHANA (PKS) Muat Turun
5 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN PENGLIBATAN DALAM GERAKAN ISLAM RADIKAL DALAM KALANGAN BELIA DI MALAYSIA Muat Turun

BAB 4 : BELIA DAN ISU ANTARABANGSA

No. Tajuk  
1 THE ASEAN COMMUNITY: ARE THE MALAYSIAN YOUTHS AWARE AND PREPARED? Muat Turun
2 POTENSI PENERIMAAN DAN PENOLAKAN PELAJAR IPT TERHADAP KUMPULAN THE ISLAMIC STATE OF IRAQ AND SYRIA (ISIS) DI SEMENANJUNG MALAYSIA3 Muat Turun

BAB 5 : HALATUJU BELIA (POLISI DAN DASAR)

No. Tajuk  
1 THE ASEAN COMMUNITY: ARE THE MALAYSIAN YOUTHS AWARE AND PREPARED? Muat Turun
2 POTENSI PENERIMAAN DAN PENOLAKAN PELAJAR IPT TERHADAP KUMPULAN THE ISLAMIC STATE OF IRAQ AND SYRIA (ISIS) DI SEMENANJUNG MALAYSIA3 Muat Turun
3 TAHAP PATRIOTISME BELIA DI MALAYSIA Muat Turun
4 KEPELBAGAIAN ASPIRASI KEPIMPINAN POLITIK NEGARA DARI PERSPEKTIF BELIA MALAYSIA Muat Turun
5 KESEJAHTERAAN EKONOMI DALAM KALANGAN BELIA MALAYSIA Muat Turun
6 POTENSI BELIA LUAR BANDAR YANG TIDAK MENYAMBUNG PENGAJIAN UNTUK MENINGKATKAN TAHAP PENDIDIKAN, KEMAHIRAN DAN PRODUKTIVITI Muat Turun

 BAB 6 : HALATUJU BELIA (POLISI DAN DASAR)

No. Tajuk  
1 MENEMPA PERUBAHAN PEMBANGUNAN BELIA NEGARA ABAD KE-21 Muat Turun