KAJIAN LAPANGAN PENILAIAN OUTCOME PROGRAM LATIHAN KHIDMAT NEGARA (PLKN) 2016 MERANG SURIA HOLIDAY CAMP, SETIU, TERENGGANU

20160512 plkn setiu

 

SETIU, 12 MEI 2016 – Proses Pengumpulan data bagi Kajian Penilaian Outcome Program Latihan Khidamat Negara (PLKN) 2016 untuk Negeri Terengganu telah diadakan di Kem PLKN Merang Suria Holiday Camp, Merang, Setiu, Terengganu. Sebanyak 100 borang soal selidik telah diedarkan kepada para pelatih PLKN di kem tersebut. Secara keseluruhannya, pelatih di Kem PLKN ini melibatkan diri secara sukarela dalam program PLKN 2.0 yang dijalankan oleh pihak Jabatan Latihan Khidmat Negara (JLKN).

Selain menggunakan kaedah kuantitatif iaitu melalui pengedaran borang soal selidik, kajian juga melibatkan sesi perbincangan kumpulan berfokus (Focus Group Disscussion – FGD). Sesi FGD ini melibatkan sepuluh orang pelatih yang mewakili keseluruhan pelatih dari kem PLKN ini yang dipilih sebagai Informan kajian.  Informan terdiri daripada lima orang pelatih lelaki iaitu empat orang pelatih Melayu dan seorang pelatih berbangsa Cina. Manakala 5 orang lagi mewakili pelatih wanita iaitu 2 orang berbangsa Melayu dan 3 lagi berketurunan Cina. Difahamkan bahawa tidak terdapat pelatih berbangsa India di dalam Kem PLKN Merang Suria Holiday Camp ini.

Sesi penilaian dibantu oleh guru yang bertugas iaitu Tuan abdul Ghani bin Tuan Mohd Affandi dengan mendapat  kebenaran dari Timbalan Kem Komanden iaitu Kapten Muhammad Farisnizar bin Baser. Menurut mereka lagi, jumlah pelatih di Kem ini ialah seramai 263 orang keseluruhannya.

 

Disediakan oleh: Asnida Abd Hamid & Nur Rifhan Kamaludin

Disunting oleh : Cik Azura Abidin