KAJIAN LAPANGAN PENILAIAN OUTCOME PROGRAM LATIHAN KHIDMAT NEGARA (PLKN) 2016 PUTERA SENTOSA, LUNDU, KUCHING, SARAWAK

20160512 plkn kuching 

LUNDU, 12 MEI 2016 – Proses Pengumpulan data bagi Kajian Penilaian Outcome Program Latihan Khidamat Negara (PLKN) 2016 untuk Negeri Sarawak telah diadakan di Kem PLKN Putera Sentosa, Lundu, Kuching Sarawak. Sebanyak 100 borang soal selidik telah diedarkan kepada para pelatih PLKN di kem tersebut. Secara keseluruhannya, pelatih di Kem PLKN ini melibatkan diri secara sukarela dalam program PLKN 2.0 yang dijalankan oleh pihak Jabatan Latihan Khidmat Negara (JLKN).

Selain menggunakan kaedah kuantitatif iaitu melalui pengedaran borang soal selidik, kajian juga melibatkan sesi perbincangan kumpulan berfokus (Focus Group Disscussion – FGD). Sesi FGD ini melibatkan sepuluh orang pelatih yang mewakili keseluruhan pelatih dari kem PLKN ini yang dipilih sebagai Informan kajian.  Informan terdiri daripada tujuh orang pelatih lelaki iaitu empat orang pelatih berbangsa Melayu , dua orang pelatih berbangsa Iban dan seorang pelatih berbangsa Boyan. Manakala 3 orang lagi mewakili pelatih wanita dan mereka semua berbangsa Bidayuh.

Sesi penilaian dibantu oleh guru yang bertugas iaitu Lefternan Kol Rahamen @ Abd Rahman Bin Wok dengan mendapat  kebenaran dari Timbalan Kem Komanden iaitu Kapten Saiful Baharuddin Bin Zainal. Menurut mereka lagi, jumlah pelatih di Kem ini ialah seramai 289 orang keseluruhannya.

 

Disediakan oleh: Shah Romnizam Ramli & Norhidayah Omar

Disunting oleh : Cik Azura Abidin