KAJIAN LAPANGAN PENILAIAN OUTCOME PROGRAM LATIHAN KHIDMAT NEGARA (PLKN) 2016 DI KEM PLKN PDS RESORT, KG. TELOK PASIR PANJANG PORT DICKSON, NEGERI SEMBILAN

20160512 plkn pd

 

PORT DICKSON,  12 MEI 2016 – Kajian lapangan bagi Kajian Penilaian Outcome Program Latihan Khidmat Negara 2016 telah dilaksanakan di Kem PLKN PDS Resort, Kg. Telok Pasir Panjang Port Dickson, Negeri Sembilan. Kajian lapangan ini telah dilaksanakan menggunakan dua kaedah iaitu pertama, kaedah kuantitatif yang melibatkan 100 orang responden  wira dan wirawati PLKN. Manakala kaedah kedua melibatkan pengumpulan data secara kualitatif menggunakan tatacara Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan 10 orang informan wira dan wirawati PLKN (4 orang Melayu, 4 orang Cina dan 2 orang India). Kajian lapangan ini telah dilaksanakan dengan jayanya hasil komitmen pihak pengurusan Kem PLKN Port Dickson dan para peserta PLKN.

                        Disediakan oleh: Mastura Mohamad & Mohd Hafiz Hassan

Disunting oleh: Cik Azura Abidin