KAJIAN LAPANGAN PENILAIAN OUTCOME PROGRAM LATIHAN KHIDMAT NEGARA (PLKN) 2016 DI KEM TANAKI, TAMBUNAN, KOTA KINABALU, SABAH

20160519 plkn tambunan

 

TAMBUNAN, 19 MEI 2016 – Kerja lapangan bagi Penilaian Outcome PLKN 2016 untuk negeri Sabah telah diadakan di Kem PLKN Tanaki, Tambunan, Kota Kinabalu, Sabah. Seramai 110 orang pelatih terlibat dalam proses pengumpulan data kajian ini. Iaitu 100 orang mewakili untuk kaedah kuantitatif menggunakan borang soal selidik dan 10 orang pelatih lagi bagi kaedah kualitatif melalui sesi perbincangan kumpulan berfokus (Focus Group Discussion – FGD).

            Untuk sesi FGD tersebut, 10 orang pelatih yang terlibat terdiri daripada latar belakang kaum yang berbeza iaitu 4 orang Melayu dan 6 orang lagi merupakan Kristian. Bagi yang berketurunan Melayu, 2 orang ialah pelatih perempuan dan 2 orang pelatih lelaki serta bagi yang berketurunan Kristian pula , 4 orang merupakan pelatih lelaki dan 2 orang merupakan pelatih perempuan.

            Jumlah keseluruhan pelatih bagi kem tersebut ialah seramai 282 orang yang terdiri daripada pelajar lepasan SPM dari kawasan sekitar Kota Kinabalu. Namun difahamkan terdapat sebilangan kecil pelatih yang telah menamatkan sesi latihan terlebih dahulu kerana terlibat untuk melanjutkan pengajian di peringkat seterusnya.

Proses pengumpulan data kajian berjalan dengan lancar dan mendapat kerjasama sepenuhnya dari pihak kem yang terlibat terutamanya dari Timbalan Kem Komandan Kapten Mohd Azhar bin Azmi yang membantu urusan kerja lapangan bagi kajian ini berjalan dengan lancar.

Disediakan oleh: Asnida Abd Hamid & Siti Hawa Jamil\

Disunting oleh: Cik Azura Abidin