KAJIAN LAPANGAN PENILAIAN OUTCOME PROGRAM LATIHAN KHIDMAT NEGARA (PLKN) 2016 KEM PRINCESS HELIZA, SEPANG, SELANGOR

20160512 plkn sepang

 

SEPANG, 12 MEI 2016 – Pengumpulan data bagi Kajian Penilaian Outcome Program Latihan Khidmat Negara (PLKN) 2016 bagi Negeri Selangor telah diadakan bertempat di Kem PLKN Princess Heliza, Sepang, Selangor. Kajian lapangan ini melibatkan 100 orang pelatih yang mendaftarkan diri secara sukarela bagi menyertai program ini bagi modul PLKN 2.0. Pengumpulan data kajian juga melibatkan kaedah Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan 10 orang pelatih daripada dua orang kaum Melayu, 4 orang India, 4 orang Cina.

Menurut Timbalan Kem Komandan, Kapten Mohamad Firdaus bin Mohd Salleh, jumlah keseluruhan peserta PLKN 2.0 yang sedang menjalani program ini di Kem Princess Heliza adalah seramai 339 orang.

Secara keseluruhannya, majoriti peserta meluahkan pandangan bahawa, tujuan mereka menyertai program bersifat sukarela ini adalah sebagai persediaan mereka untuk membiasakan diri dengan alam pembelajaran di peringkat kolej atau universiti. Berdasarkan modul yang diikuti, majoriti berpandangan bahawa melalui 5 modul yang diikuti memberikan pengalaman yang berupaya membentuk keperibadian, keyakinan diri, semangat perpaduan, semangat kesepasukan dan nilai-nilai yang luhur sebagai persediaan ke arah alam lepasan persekolahan yang lebih mencabar.

Disediakan oleh: Shariffah Mamat & Mohd Hafiz Hassan

Disunting oleh : Cik Azura Abidin