PELAKSANAAN KAJIAN PENILAIAN HARI SUKAN NEGARA 2016 DAN PENGUMPULAN DATA e-BELIA OLEH INSTITUT PENYELIDIKAN PEMBANGUNAN BELIA MALAYSIA (IYRES

20161008 hsn

Putrajaya, 8 Oktober 2016 – Hari Sukan Negara 2016 peringkat kebangsaan telah dirasmikan oleh YAB Datuk Seri Najib Tun Razak, Perdana Menteri Malaysia diiringi oleh YB Khairy Jamaluddin, Menteri Belia dan Sukan. Dalam ucapannya YAB Datuk Seri Najib menyeru agar semua rakyat Malaysia mengamalkan gaya hidup sihat dengan menjadikan sukan sebagai satu budaya. Melalui sukan juga boleh dijadikan wadah untuk memupuk semangat patriotik dan perpaduan pelbagai kaum. Bersempena dengan sambutan Hari Sukan Negara 2016, IYRES telah melaksanakan kajian lapangan penilaian Hari Sukan Negara 2016 di seluruh Malaysia. Kajian ini terbahagi kepada 4 zon utama iaitu Zon Utara, Zon Selatan, Zon Tengah Dan Zon Timur. Seramai 95 orang enumerator telah terlibat dalam proses pengumpulan data dan sejumlah 3,800 borang soal selidik telah diedarkan. Skop penyelidikan ini dilaksanakan untuk mengenal pasti tahap kesedaran serta aspek “Tangible Outcome” dari pelbagai elemen mencakupi pembudayaan sukan dan gaya hidup sihat, perpaduan, sosio-ekonomi.. Penyelidikan ini juga akan melihat corak penglibatan dan kerjasama oleh syarikat-syarikat GLC/Korporat/Swasta dan sokongan ke atas inisiatif kementerian menganjurkan program Hari Sukan Negara dan membantu usaha kerajaan untuk mencapai misi menjadikan Malaysia sebuah Negara bersukan (Sporting Nation) menjelang tahun 2020.

Disediakan oleh:
Nursyafatin Ahmad
nursyafatin[at]iyres.gov.my
Disunting oleh :
Wan Nor Iza Mohd Nor
nor.iza[at]iyres.gov.my