BENGKEL LATIHAN PENGGUNAAN SISTEM Ydata@IYRES BERSAMA FOCAL POINT HOTEL BANGI-PUTRAJAYA, BANDAR BARU BANGI, SELANGOR

20161014 bengkelydata

 

Bangi, 14 Oktober 2016 - Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia (IYRES) telah menganjurkan Bengkel Latihan Penggunaan Sistem Ydata@IYRES Bersama Focal Point di Hotel Bangi-Putrajaya, Selangor. Bengkel ini telah dilaksanakan oleh Cawangan Pembangunan Penyelidikan dan Inovasi, IYRES dengan kerjasama pihak Opensoft Technologies Sdn. Bhd. Seramai 26 orang peserta terdiri daripada 12 orang wakil Focal Point daripada Kementerian-Kementerian, 9 orang wakil daripada Agensi dan 5 orang wakil daripada Kementerian Belia dan Sukan. Bengkel ini juga turut disertai oleh pegawai IYRES iaitu seramai 7 orang. Tujuan bengkel ini dilaksanakan adalah untuk memberi penerangan yang jelas mengenai tatacara penggunaan dan pengoperasian Sistem Ydata@IYRES. Terdapat 4 modul yang dibentangkan merangkumi Modul Pengguna Tidak Berdaftar, Modul Pengguna Berdaftar, Modul Pembekal Data dan Modul Mobile Apps. Majlis perasmian penutup bengkel telah dihadiri oleh YBrs. Dr. Zainah Bt. Shariff selaku Ketua Pegawai Eksekutif, IYRES bersama-sama Cik Azura Abidin, Pengurus Bahagian Perancangan dan Penyelidikan, IYRES. Dengan adanya Sistem Ydata@IYRES ini, ia dapat memudahkan penggubal dasar dan pakar rujuk pembangunan belia Malaysia untuk merujuk data statistik belia yang telah dijanakan di dalam bentuk laporan yang menarik dan dinamik (Business Intelligent).

Disediakan Oleh:
Norlyana binti Ahmad Hisham

Disunting Oleh:
Cik Azura binti Abidin