BENGKEL PASUKAN KERJA TEKNIKAL (TWG) INKLUSIVITI SOSIAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BENGKEL PASUKAN KERJA TEKNIKAL (TWG) INKLUSIVITI SOSIAL

Disediakan Oleh :Nur Aini binti Mohd Jais

Bahagian Pembangunan Rakan Muda

Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

 

PUTRAJAYA, 1 MAC 2014  – Bahagian Pembangunan Rakan Muda, Jabatan Belia dan Sukan Negara telah menganjurkan Bengkel Pasukan Kerja Teknikal (TWG) Inklusiviti Sosial pada 26 hingga 28 Februari 2014 bertempat di Diamond Lounge, Menara KBS, Putrajaya.

 Inklusiviti sosial merupakan satu program yang dirangka khusus untuk menangani masalah peningkatan kadar jenayah dan penglibatan belia dalam jenayah di Malaysia. Ianya merupakan salah satu langkah mendekati golongan generasi muda agar tidak terlibat dengan jenayah melalui pelbagai aktiviti positif yang dirancang.

 Tujuan bengkel ini dianjurkan adalah untuk menghasilkan garis panduan  pelaksanaan program yang lengkap berdasarkan kerangka modul latihan program menangani jenayah. Selain itu, bengkel ini juga turut membangunkan sistem dan menyusun tindakan pelaksanaan bagi meningkatkan keberkesanan program Inklusiviti Sosial.

 Antara ahli-ahli bengkel yang terlibat menyumbang idea dan pandangan terdiri daripada wakil Polis DiRaja Malaysia, Kementerian Pendidikan Malaysia, Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional, Jabatan Kebajikan Masyarakat, Jabatan Penjara Malaysia, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, Agensi Anti Dadah Kebangsaan, Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia, Majlis Belia Malaysia, SAFER Malaysia, Universiti Putra Malaysia dan Universiti Kebangsaan Malaysia. Manakala penyertaan Kementerian diwakili oleh Bahagian Pembangun Belia, Bahagian Pembangunan Sukan, Bahagian Dasar dan Perancangan Strategik, Bahagian Pembangunan Kemahiran, Bahagian Pengurusan Sumber Manusia, Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia, Jabatan Belia dan Sukan Negeri Selangor, Jabatan Belia dan Sukan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Unit Komunikasi Korporat.

Disunting oleh : Lizza Imelia M. Sulanah, Unit Komunikasi Korporat

Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.