IYRES LAKSANAKAN SINDIKASI BERSAMA PEMEGANG TARUH BELIA BERKENAAN TRANSISI PERUBAHAN UMUR BELIA MALAYSIA DAN KEPIMPINAN RAKAN MUDA

KUALA LUMPUR, 28 NOVEMBER 2014 – Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia (IYRES) telah menjayakan satu sesi sindikasi bersama pemegang taruh belia (stakeholders) berkenaan transisi perubahan umur belia Malaysia dan kepimpinan Rakan Muda bertempat di Pusat Belia Antarabangsa (IYC), Cheras, Kuala Lumpur.

Sindikasi ini dijalankan meliputi dua (2) kajian iaitu melibatkan kajian Kepimpinan Rakan Muda dan Kajian Dasar Belia Malaysia (DBM)  bagi mendapatkan reaksi dan tahap kesediaan pemegang taruh belia berkaitan mengenai transisi takrifan umur belia Malaysia yang baharu. Usaha ini dilakukan berdasarkan rentetan keputusan Kerajaan menghendaki supaya Dasar Pembangunan Belia Negara (DPBN) 1997 yang digunakan pada masa ini dikaji semula dan dilaksanakan perubahan terutama dari segi takrifan umur belia dan kumpulan sasar. DBM dijangka akan dilaksanakan pada tahun 2015 merupakan dasar bagi memperkukuh dan menyerlahkan potensi belia sebagai pemacu pembangunan strategik Negara. Manakala, Jangkaan pelaksanaan takrifan baru umur belia adalah pada tahun 2018.

Seramai 42 orang peserta telah hadir daripada pelbagai latar belakang Pertubuhan Belia antaranya Majlis Belia Malaysia (MBM), Persatuan Belia Xiang Lian Malaysia, Pergerakan Pemuda Malaysia (YMM), Sekretariat Rakan Muda Kuis, Bekas Penggerak Rakan Muda, Rakan Muda Persatuan Belia Dinamik Negeri Sembilan dan lain-lain persatuan.  Semasa sesi sindikasi ini dijalankan, peserta atau informan dibahagikan mengikut empat (4) kumpulan kecil yang dipandu oleh Penyelidik IYRES sebagai fasilitator dalam membincangkan berkaitan isu DBM dan Program Kepimpinan Rakan Muda.

Melalui dapatan kedua-dua kajian ini, diharap dapat membuktikan bahawa Rakan Muda merupakan salah satu program yang mampu melahirkan pemimpin belia dari kalangan mereka yang berumur 15 hingga 25 tahun. Seterusnya mampu menjadi fakta penting kepada pihak Kementerian dalam memurnikan konsep dan kerangka DBM yang menyentuh perkara berkaitan transisi perubahan takrifan umur belia Malaysia seperti yang di aspirasikan oleh YB. Menteri.

Sesi sindikasi ini turut dihadiri oleh Ketua Pegawai Eksekutif IYRES, Y.Brs Dr Wasitah Hj Mohd Yusof, memberikan ucapan alu-aluan di awal sesi kepada peserta bagi menghargai keterlibatan mereka dalam sesi tersebut

Oleh: Mohd Rizal Mohd Sham

Disunting : Siti Aimi Dayana Muhamad