DIALOG INTELEKTUAL BELIA CABARAN MERELISASIKAN BUDAYA SUKAN

KUALA LUMPUR, 28 APRIL 2015 –  Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia (IYRES), Kementerian Belia dan Sukan (KBS) telah menganjurkan Program Dialog Intelektual Belia yang bertajuk ‘Cabaran Merealisasikan Budaya Sukan Di Malaysia’  bermula 9.00 pagi sehingga 5.30 petang bertempat Di White Box, Publika Solaris, Dutamas Damansara, Kuala Lumpur. Program tersebut adalah  merupakan salah satu platform mendekati belia dalam mengenalpasti cabaran dan kekangan yang wujud dalam membudayakan sukan dalam kehidupan seharian. 

 Peserta yang terlibat adalah terdiri dalam kalangan belia dari pelbagai institusi, agensi yang terlibat dengan agenda pembangunan belia di Malaysia dan sebagainya. Program tersebut telah  mengenengahkan 4 orang pembentang iaitu Y.Bhg. Dr. Hamdan bin Hj. Mohd Ali yang merupakan Penyelaras Pusat Sukan, Universiti Malaya; Cik Normala Deman dari Bahagian Pembangunan Sukan, Kementerian Belia dan Sukan; Y.Bhg. Prof. Madya Dr. Zulkifli Kadir dari Fakulti Sains Sosial dan En. Mohd. Azlan iskandar yang merupakan Pengasas ‘Akademi Squash Azlan Iskandar.

 Keempat-empat pembentang masing-masing telah membawa topik ‘Perspektif Am Budaya Sukan –Kajian Iyres’,  ’Fit Malaysia Pemangkin Negara Bersukan’, ’Antara Gaya Hidup Aktif Dan Pembangunan Kecergasan Belia’ dan ‘Dari Gelanggang Ke Penerapan Budaya Sukan. Topik-topik tersebut telah mendapat perhatian yang hebat dari kalangan peserta dalam sesi soal jawab.

 Hasil Dialog Intelektual Belia yang berupa Resolusi/Pelan Tindakan telah diserahkan kepada Dato’ Harun Che Su, Timbalan Ketua Setiausaha (Strategik), Kementerian Belia dan Sukan untuk dibawa ke peringkat Nota Jemaah Menteri sebagai rujukan dalam penggubalan dasar menjurus kepada pembangunan belia secara holistik.

Oleh           : Muhammad Zahid Alif Bin Abdul Aziz

Disunting    :           Nadya Shaffinaz