PELANCARAN INDEKS BELIA MALAYSIA 2015 (IBM’15)

PUTRAJAYA, 8 SEPTEMBER 2015 - Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia (IYRES) telah melancarkan Indeks Belia Malaysia 2015 (IBM’15) yang disempurnakan oleh Menteri Belia dan Sukan Malaysia, YB En. Khairy Jamaluddin di Podium A, Menara KBS semalam.

IBM’15 merupakan tools dalam  mengukur kesejahteraan hidup belia yang berumur  15 hingga 35 tahun di Malaysia. IBM’15 ini dibangunkan bermatlamat menjadi rujukan dan panduan kepada  pihak yang terlibat dengan agenda pembangunan belia terutamanya pihak Kementerian belia dan Sukan sepertimana yang telah dilaksanakan oleh  ‘IBM 2011’. Disamping itu, mereka juga dapat menilai semula keberkesanan program yang telah dilaksanakan dan juga menambah baik program yang akan datang.

Kepentingan IBM’15 ini merupakan sebagai penanda aras untuk mengukur tahap kesejahteraan hidup belia untuk menyediakan input bagi pembentukan atau menggubal polisi dan dasar.

Kajian IBM’ 15 ini telah melibatkan seramai 6,098 orang responden (Melayu 57.10%, Cina 18.35%, India 14.51% dan lain-lain 10.04%) di seluruh Malaysia dengan menggunakan kaedah tinjauan dan survei dengan menggunakan borang soal selidik. Kajian ini mewakili populasi belia yang melibatkan etnik, lokaliti, jantina dan pelbagai latar belakang.

Hasil pelaporan IBM’15 menunjukkan tahap kesejahteraan belia Malaysia berada pada tahap sederhana iaitu dengan skor 70.22. Hasil dapatan menunjukkan bahawa terdapat banyak ruang serta penambahbaikan yang perlu dilaksanakan secara bersepadu dengan semua pemegang taruh pembangunan belia  sama ada agensi kerajaan mahupun pihak NGO bagi melahirkan belia yang unggul serta mampu mendepadi segala cabaran pada masa hadapan.

 

Dengan terlaksananya majlis Pelancaran IBM’15 ini, kewujudan IBM’15, dapat dimaklumkan kepada semua pihak yang memainkan penting dalam agenda pembangunan belia di Malaysia dan hasil penyelidikan IYRES ini dapat memantapkan lagi perancangan dari segi polisi dan dasar belia di pelbagai lapisan dan peringkat.

 

Disediakan Oleh :    Muhammad Zahid Alif Bin Abdul Aziz

Disunting oleh     :    Nadya Shafinazz Binti Bajuri