KAJIAN LAPANGAN PENILAIAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM AMALAN GAYA HIDUP CERGAS MELALUI PROGRAM FITMALAYSIA

IPOH, 13 September 2015 - Pelancaran program Fit Malaysia peringkat Negeri Perak telah diadakan di Dataran Majlis Bandaraya Ipoh, Perak. Program tersebut telah dimulakan seawal jam 7.30 pagi dengan pelepasan bagi acara larian dan berbasikal oleh YAB Menteri Besar Ipoh dan YB Menteri Belia dan Sukan Malaysia.

Program tersebut telah dirasmikan oleh YB Khairy Jamaluddin. Program tersebut telah dianggarkan penyertaan seramai 15,000 dari seluruh Negeri Perak .

IYRES turut terlibat dalam menjalankan Penilaian Partisipasi Masyarakat Dalam Amalan Gaya Hidup Cergas melalui Program Fit Malaysia Perak. Seramai 10 orang enumerator telah terlibat dalam urusan pengedaran borang soal selidik kepada 200 orang responden bagi penilaian ini. Responden yang terlibat juga merupakan peserta dan pengunjung program Fit Malaysia Perak. Manakala bagi penilaian berbentuk kualitatif pula, IYRES telah mengadakan satu sesi perbincangan kumpulan berfokus (FGD- Focus Group Discussion) kepada 10 orang wakil daripada golongan pelaksana dan urusetia program tersebut.

 

Disediakan oleh       :    Asnida Abd Hamid

Disunting oleh          :    Nadya Shaffinaz Bajuri