PEMBENTANGAN AKHIR PROJEK INTEVENSI BAGI MENANGANI ISU BELIA BERISIKO TINGGI WILAYAH ISKANDAR

 DSC6754

JOHOR BAHRU – Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia (IYRES) dengan kerjasama Iskandar Regional Development Authority (IRDA) akan melaksanakan Projek Smart Youth Commnunity (SYC)sebagai projek ‘Pelaksanaan Strategi Intervensi bagi menangani golongan Belia Berisiko Tinggi di Wilayah Iskandar. Projek ini dihasilkan menerusi hasil kajian yang dilaksanakan oleh pihak IYRES dan IRDA iaitu Kajian Menangani Isu Belia Berisiko Tinggi Wilayah Iskandar yang telah dilaksanakan bermula pada bulan Januari – Disember 2015.

Pelaksanaan projek ini telah menggunakan pendekatan kaedah kajian kes iaitu dengan mengenal pasti kawasan kejiranan yang menjadi platform yang sesuai bagi melaksanakan strategi intevensi bagi menangani isu belia berisiko.

Berdasarkan kerjasama yang efektif dengan pelbagai agensi berteraskan pendekatan National Blue Ocean Strategi (NBOS), profil belia berisiko telah diperoleh dan difokuskan kepada kelompok sasaran, dua (2) kawasan dalam wilayah Iskandar iaitu kawasan Pasir Gudang (Taman Cendana & Desa Mutiara) dan Kulai Jaya (Flat Temenggung & Felda Taib Andak).

Pembentangan hasil kajian tersebut telah mewujudkan satu pendekatan yang menyeluruh dan komprehensif bagi membangunkan golongan belia berasaskan kepada kekuatan atau potensi yang ada dalam diri mereka. Di samping itu, faktor persekitaran seperti kawasan tempat tinggal dan pengaruh komuniti tempat tinggal mereka juga perlu diubah bagi menyediakan golongan ini kepada persekitaran hidup yang lebih kondusif dengan menyediakan peluang pekerjaan, menggalakkan minat, kemahiran dan kemampuan golongan Belia. Melalui pendekatan secara in-situ ini adalah dijangkakan akan dapat membanteras penglibatan golongan belia dengan anasir-anasir yang mendedahkan mereka kepada aktiviti yang berisiko.

Unit Komunikasi Korporat Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia (IYRES)

Disediakan Oleh: Muhammad Zahid Alif Bin Abdul Aziz (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Suntingan: Shariffah Mamat (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)