KAJIAN LAPANGAN PENILAIAN OUTCOME PROGRAM LATIHAN KHIDMAT NEGARA (PLKN) 2016 DI KEM PLKN JUARA, SERIAN SARAWAK

20160511 plkn juarasarawak

 

11 MEI 2016, SARAWAK: Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia (IYRES) dengan kerjasama Majlis Latihan Khidmat Negara (MLKN) telah melaksanakan Kajian Penilaian Outcome terhadap Peserta Program Latihan Khidmat Negara (PLKN) 2016 di Kem PLKN Juara, Serian, Sawarak. Kajian ini dilaksanakan bagi menilai pencapaian outcome peserta Program PLKN setelah dua bulan atau lapan minggu mengikuti  PLKN bermula Mac sehingga Mei 2016. Seramai 314 pelatih telah mengikuti PLKN di kem tersebut.

Kajian lapangan ini dilaksanakan menggunakan dua kaedah penyelidikan iaitu secara kuantitatif dan kualitatif. Kaedah kuantitatif atau pengedaran borang soal selidik telah dilaksanakan ke atas 100 orang pelatih PLKN. Manakala kaedah kualitatif atau Focus Group Discussion (FGD) telah dilaksanakan ke atas 10 orang pelatih PLKN (5 lelaki dan 5 wanita) yang dipilih secara sukarela menjadi infoman kajian. Turut hadir semasa pelaksanaan kajian lapangan tersebut ialah Pn. Taziah, Timbalan Komandan Latihan PLKN Juara, Pn. Shahhanim Yahya, Eksekutif Penyelidik Kanan, IYRES dan Cik Norhidayah Omar, Eksekutif Penyelidik, IYRES.

Disediakan oleh: Norhidayah Omar & Shahhanim Yahya

Disunting oleh : Cik Azura Abidin