PERSIDANGAN MEJA BULAT BELIA: CABARAN ISI RUMAH B40 BELIA LUAR BANDAR

20161022 rtdb40

Bandar Tun Razak, Muadzam Shah, 22 Oktober 2016 - Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia (IYRES) dengan kerjasama Majlis Belia Felda telah menganjurkan Persidangan Meja Bulat Belia di Dewan Bandar Tun Razak, Keratong, Muadzam Shah yang membawa tajuk Cabaran Isi Rumah B40 Belia Luar Bandar . Persidangan tersebut disempurnakan oleh YBhg. Cik Azura Abidin, Pengurus Bahagian Perancangan dan Penyelidikan IYRES dan dihadiri YBhg. Dato’ Wan Khadri Wan Mahussin, ADUN Bukit Ibam. Persidangan tersebut telah disertai seramai 80 orang peserta yang terdiri daripada Persatuan Gerakan Belia 4B Wilayah Rompin, Majlis Belia Felda Keratong, badan NGO dan agensi Kerajaan.
Pelbagai luahan harapan telah diutarakan oleh belia mewakili belia luar bandar dalam mengharungi cabaran isi rumah yang kian mencabar. Antara jangkaan dan harapan yang diutarakan golongan belia dalam persidangan tersebut adalah peluang pekerjaan yang ditawarkan kepada belia luar Bandar dan isu pemilikan rumah belia luar Bandar. Hasil persidangan tersebut juga turut menggesa belia luar Bandar dalam menguasai kemahiran yang khusus dalam sesuatu bidang. Belia juga digalakkan menawarkan kepakaran diri kepada komuniti tempatan dan meraih pendapatan melalui kemahiran yang dikuasai. Dengan pendapatan melalui kemahiran ini dapat mengukuhkan pendapatan ekonomi keluarga bagi mengurangkan isu sosial. Selain itu, belia luar Bandar perlu bersemangat kental dan fokus dalam memajukan diri, keluarga dan komuniti setempat dalam mengharungi cabaran ekonomi masa kini. Belia luar bandar diingatkan hak-hak sebagai pengguna supaya tidak ditindas pihak yang tidak bertanggungjawab. Belia luar bandar bersetuju dalam memberikan sokongan kepada bekas banduan belia dalam menjalani kehidupan dengan menggunakan kemahiran yang mereka pelajari dalam tempoh tempoh kelompok ini menjalani hukuman.
Hasil perbincangan persidangan ini akan dirumuskan untuk dijadikan sebagai satu suara belia yang bersifat jangkaan dan harapan belia luar bandar yang akan diketengahkan kepada pihak pengurusan tertinggi Kementerian Belia dan Sukan.

Disediakan oleh:
Nursyafatin Ahmad
nursyafatin[at]iyres.gov.my

Disunting oleh :
Shariffah Mamat
shariffah[at]iyres.gov.my