IYRIS JADI INSTITUT RUJUKAN PESERTA LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAMME MALAYSIA-BRUNEI-SINGAPURA

 

IYRIS JADI INSTITUT RUJUKAN PESERTA LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAMME MALAYSIA-BRUNEI-SINGAPURA

 

Oleh : Muhammad Ariff Mat Jusoh (IPPBM)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

PUTRAJAYA, 21 November 2013 – Seramai 30 orang peserta Leadership Development Programme(LDP) yang terdiri daripada pegawai-pegawai kanan kerajaan dari Malaysia, Singapura dan Brunei telah mengadakan lawatan ke Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia (IYRIS) bertempat di Menara KBS.

Bersesuaian dengan tema kursus LDP iaitu Youth Development and Innovation, IYRIS telah dipilih oleh pihak penganjur bersama iaitu Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN), Malaysia, Institut Perkhidmatan Awam (IPA), Brunei dan Civil Service College (CSC), Singapura untuk memberikan taklimat berkenaan kajian terhadap pelbagai aspek pembangunan belia serta kaitannya dengan perubahan yang berlaku di peringkat nasional, rantau dan antarabangsa.

Ketibaan lawatan tersebut telah disambut oleh YBhg. Tuan Harun Che Su, Timbalan Ketua Setiausaha (Strategik) Kementerian Belia dan Sukan (KBS) bersama-sama warga IYRIS. Taklimat mengenai IYRIS telah disampaikan oleh YBrs. Dr. Wasitah Hj. Mohd. Yusof, Ketua Pegawai Eksekutif IYRIS. Pada sesi taklimatnya, beliau menerangkan empat fungsi utama IYRIS dan hasil-hasil kajian yang merangkumi skop penyelidikan, pangkalan data, penerbitan dan program sokongan penyelidikan.

Pada sesi dialog, persoalan yang menarik perhatian peserta delegasi ialah berhubung dengan kebolehan IYRIS dalam mengendalikan jenis-jenis kajian yang pelbagai dan tindakan IYRIS menangani cabaran ini di samping keupayaan urus tadbir IYRIS dari segi kedudukannya sebagai badan berkanun di bawah KBS dan sebuah pusat kajian yang ditadbir oleh Lembaga Pengarah.

Peserta juga memberikan perhatian kepada objektif dan penekanan baru IYRIS dalam Pelan Strategik 2013-2015 dan minat mereka terhadap produk kajian IYRIS serta perkongsian perkembangan IYRIS sehingga menjadi sebuah pusat penyelidikan belia pada hari ini.

Sementara itu,  IYRIS turut membuka mini Youth Research Hub pada sesi lawatan tersebut yang menempatkan beberapa stesen mini pameran yang terdiri daripada Zon Penyelidikan, Zon Program Sokongan Penyelidikan, Zon Penerbitan, Zon Data Belia dan Zon Sebaran Maklumat.

 Zon Penyelidikan menjadi tumpuan para peserta selepas sesi taklimat lawatan. Para peserta tertarik dengan Aplikasi Pemetaan Belia Malaysia yang dilihatnya merupakan satu kaedah yang efektif bagi melaporkan data-data generasi belia dalam pelbagai aspek di sesebuah negara. Selain itu, beberapa kajian turut menjadi perhatian mereka anataranya Kajian Understanding The Anxieties and Desires of Malaysian Youth, Statistik Belia Semasa dan Indeks Belia Malaysia 2011.

Lawatan tersebut berakhir dengan sesi penyampaian cenderahati dan sesi bergambar.

 

Disunting : Suraya Sulaiman
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.