IYRES SARAN PEGAWAI BELIA DAN SUKAN RUJUK APLIKASI PEMETAAN BELIA MALAYSIA; RANCANG AKTIVITI STRATEGIK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IYRES SARAN PEGAWAI BELIA DAN SUKAN RUJUK APLIKASI PEMETAAN BELIA MALAYSIA; RANCANG AKTIVITI STRATEGIK
Oleh : Muhammad Ariff Mat Jusoh
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Alor Setar,  20 Februari 2014 – IYRES telah mengadakan Bengkel Penggunaan Aplikasi Pemetaan Belia Malaysia bagi Zon Utara(Kedah, Perlis dan Pulau Pinang) bertempat di Kompleks Belia dan Sukan Negeri Kedah.

 Pelaksanaan bengkel ini adalah langkah proaktif IYRES mempromosi dan menyarankan Pegawai Belia dan Sukan untuk menggunakan aplikasi tersebut dalam merangka aktiviti strategik berkaitan pembangunan belia dengan merujuk Portal Pemetaan Belia Malaysia yang mengandungi paparan 49 peta interaktif merangkumi data-data sistematik berkaitan generasi belia Malaysia.

Seramai 34 orang Pegawai Belia dan Sukan yang mewakil Jabatan Belia dan Sukan di tiga negeri tersebut telah menyertai bengkel ini.

 Pemetaan Belia Malaysia ialah satu kaedah yang dibentuk untuk melaporkan data-data mengenai generasi belia dalam bentuk landskap peta. Antara kepentingannya ialah menyediakan satu pangkalan data sebagai sokongan kepada perancangan strategik bagi program pembangunan belia.

 Bengkel tersebut telah diadakan dalam empat sesi. Bagi sesi pertama dan kedua, para peserta didedahkan dengan pengenalan dan penggunaan aplikasi tersebut. Bagi sesi ketiga, iaitu sesi latihan dalam kumpulan, peserta telah menunjukkan kefahaman mendalam mengenai penggunaan aplikasi ini apabila mereka berjaya mengaplikasikan sistem tersebut berdasarkan jumlah populasi belia di kawasan terpilih bagi mengadakan beberapa aktiviti utama pembangunan belia Malaysia. Manakala bagi sesi terakhir telah dilaksanakan kajian penilaian kefahaman para peserta mengenai Aplikasi Pemetaan Belia dan penilaian ke atas program yang telah dilaksanakan ini.

Selain Pegawai Belia dan Sukan, Aplikasi ini juga relevan untuk digunakan oleh pegawai-pegawai awam yang terlibat dalam pembangunan generasi belia, pemimpin belia, pemimpin masyarakat, badan bukan kerajaan(NGO), ahli politik dan golongan belia dan masyarakat amnya. Aplikasi ini boleh dicapai melalaui portal di http://petabelia.kbs.gov.my.

Penutup bengkel tersebut telah disempurnakan oleh Ketua Pegawai Eksekutif IYRES, Dr. Wasitah Hj. Mohd Yusof. Turut hadir ialah Pengarah Jabatan Belia dan Sukan Kedah, Tuan Haji Aziz Bin Tuan Haji Ahmad dan Timbalan Pengarah Jabatan Belia dan Sukan Pulau Pinang, Tuan Haji Fadzil Bin Yahya.

Disunting : Dr. Wasitah Hj. Mohd Yusof
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.