IYRES NILAI PILOT PROJECT PROGRAM JATIDIRI KESUKARELAAN NASIONAL (PJKN) 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IYRES NILAI PILOT PROJECT PROGRAM JATIDIRI KESUKARELAAN NASIONAL (PJKN) 2014

Oleh : Norati’qah Talib
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

BUKIT KIARA, 13 MAC 2014 – Seramai 40 orang peserta telah menyertai Program Jatidiri Kesukarelaan Nasional (PJKN) anjuran Cawangan Kepimpinan dan Pembangunan Sahsiah Bahagian Pembangunan Belia, Jabatan Belia dan Sukan Negara bertempat di Kompleks Rakan Muda Bukit Kiara.

Penilaian menyeluruh daripada proses awal oleh Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia (IYRES) bermula pada 12 hingga 16 Mac 2014. IYRES menilai responden mengenai sejauhmana impak PJKN dapat menterjemahkan daya kesukarelaan, kepimpinan, patriotik, keusahawan dan jati diri di kalangan peserta program.

Selain menggunakan kaedah pemerhatian dalam menilai pilot projek ini, IYRES juga menggunakan borang soal selidik yang diedarkan kepada para peserta sebelum dan selepas program serta menganalisa keseluruhan modul yang digunakan sebelum dan semasa pelaksanaan PJKN. Melalui hasil penyelidikan yang dilaksanakan, ia akan dapat memastikan sama ada program ini akan diteruskan atau tidak dilaksanakan.

YB. Menteri Belia dan Sukan,  Encik Khairi Jalamuddin telah meluangkan masa selama satu jam untuk beramah mesra serta mendengar pendapat peserta mengenai program ini  di Extreme Park, Kompleks Rakan Muda Bukit Kiara petang tadi. Program ini juga turut dihadiri oleh Y.Bhg. Dato’ Azhar bin Mohamed Isa, Timbalan Ketua Setiausaha (Pengurusan & Antarabangsa), Dr. Mohd. Ghani bin Mohd. Yusof, Timbalan Ketua Pengarah Bahagian Pembangunan Belia, Dr. Wasitah Hj. Mohd Yusof, Ketua Pegawai Eksekutif IYRES dan En. Abdul Kahar bin Abdullah, Pengarah Eksekutif 1M4U.

Disunting : Dr. Wasitah Hj. Mohd Yusof
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.