SESI SINDIKASI YBHG. DATUK KSU KBS BERSAMA STAKEHOLDERS BERHUBUNG INISIATIF KBS UNTUK MENGANJURKAN KONFEREN ANTARABANGSA PEMIMPIN MUDA (ICYL) : “CHANGING COMMUNITIES THROUGH SOCIAL ENTREPRENEURSHIP”

Sindakasi

Oleh: Mohd. Farhan Hazwan Bin Ismail
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PUTRAJAYA, 8 Oktober 2014 – Sesi sindikasi yang dipengerusikan oleh YBhg. Datuk Jamil Bin Salleh, Ketua Setiausaha KBS diadakan sebagai persiapan ke arah pelaksanaan International Conference For Young Leaders (ICYL). ICYL yang membawa tema ‘Changing Communities Through Social Entrepreneurship’ bakal berlangsung pada tahun 2015.

Selain itu, sesi sindikasi ini dilaksanakan juga bertujuan untuk mengumpul cadangan, membincangkan penambahbaikan pengisian konferen dan mengambil kira pandangan daripada pegawai di peringkat kementerian dan pemegang taruh di samping melaksanakan smart networking partnership di peringkat serantau bagi mewar-warkan pelaksanaan konferen antarabangsa yang telah dirancang oleh KBS.

Antara yang turut hadir adalah YBhg. Dato’ Azhar Mohamed Isa Timbalan Ketua Setiausaha (Antarabangsa dan Pengurusan) KBS, Y.Brs Dr Wasitah Hj. Mohd Yusof Ketua Pegawai Eksekutif IYRES merangkap Setiausaha Jawatankuasa Induk, pegawai-pegawai kanan KBS, wakil Unit Perancangan Ekonomi (EPU), wakil Kementerian Pelancongan Dan Kebudayaan, wakil Kementerian Luar Negeri, JBSN, IYC dan pemegang taruh dari beberapa agensi yang berkaitan dalam bidang keusahawanan sosial di Malaysia iaitu Agensi Inovasi Malaysia, Social Enterprise Alliance (SEA), My Harapan, Osiris International, Myskills Foundation, Yayasan Inovasi Malaysia (YIM), Genovasi Malaysia, Tandemic Fund, 1M4Ufm, MaGIC, Yunus CASB UKM, UKM, Binary University dan UMK Social Enterprise Malaysia.

Pengisian ICYL dijangka akan dilaksanakan selama tiga (3) hari melibatkan 200 orang peserta tempatan dan 100 orang peserta antarabangsa merangkumi sesi konferen, pameran yang melibatkan pelbagai tokoh dan organisasi-organisasi keusahawanan sosial dan perniagaan sosial dari seluruh dunia.

Disunting oleh: Shahhanim Yahya

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.