Malaysian Journal of Youth Studies: Malaysian Journal Of Youth Studies, Volume 4 : 2011

 Back to list of
Title Malaysian Journal Of Youth Studies, Volume 4 : 2011
Author IYRES
Published Year 2011
Download
Price 20
Description

Malaysian Journal of Youth Studies Vol. 4 2011, memaparkan koleksi artikel hasil dapatan kajian dan penulisan ahli akademik daripada pelbagai Institusi Pengajian Tinggi pada 2011 yang telah membuat penyelidikan mengkhususkan kepada pembangunan belia secara menyeluruh. Sebanyak 11 penulisan artikel hasil daripada kajian pembangunan belia yang telah dibuat dimuatkan di dalam jurnal volumekeempat ini.

Sila emel kepada malaysianyouth@ippbm.gov.my untuk mendapatkan maklumat lanjut.

Pemikiran Belia Ke Arah Pemupukan Daya Kreatif Dan Inovatif Bagi Membangunkan Negara
SITI KHARIAH MOHD ZUBIR
Penggunaan Konsep Generasi Y di Malaysia.
GEORGE LIM SHYUN JEN & LEE YOK FEE
Pembangunan Belia Positif Dalam Program Kem Rakan Muda Jiran Muda
WASITAH MOHD YUSOF & MOHD ROSLAN ROSNON
Learning & Teaching Through Youth-Led Initiative Programme In Character Development
LEE MAH NGEE
Pengaruh 'Youtube' Terhadap Keganasan Remaja.
MAIZATUL HAIZAN MAHBOB, YONG AI MING, WAN AZREENA WAN JAAFAR & MAHFUDZAH MUSTAFA.
Factors Influencing Food Choice Among Students In A Residential College Of A Malaysia Public University.
NORHASMAH SULAIMAN & YONG PEI SIN.
Pendayaupayaan Belia Melalui Pendekatan Kerja Sosial
BUKRYMAN SABRI & SAMIR MUHAZZAB AMIN
Penggunaan Barangan Dan Perkhidmtan Mewah Serta Pengurusan Kewangan Dalam Kalangan Banduan Belia Di Penjara Pulau Pinang
SARJIT S.GILL, MOHD ROSLAN ROSNON, MA'ROF REDZUAN, HASLINDA ABDULLAH & NOBAYA AHMAD
Fenomena Pengulangan Penagihan Dadah Dalam Kalangan Banduan Belia di Penjara Pulau Pinang
MOHD.IBRANI SHAHRIMIN ADAM ASSIM, MOHAMAD FAUZI ABD.LATIB & MOHD.ROSLAN ROSNON
Profil Dan Gaya Hidup Perokok Wanita Bekerja di Lembah Kelang
HASLINDA ABDULLAH, MA'ROF REDZUAN & NOBAYA AHMAD.
Kecerdasan Emosi Dan Cara Gaya Kepimpinan Dalam Kalangan Pemimpinan Dalam Kalangan Pemimpin Remaja di Bandar Baru Bangi,Selangor.
MARIANI MANSOR & MOHAMAD NAQIUDDIN DAHAMAT AZAM.
 

Untuk mendapatkan Jurnal yang lengkap, sila klik disini untuk sebarang pertanyaan atau tempahan